Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na debatu "Síla české kreativity II".

Videozáznam

Ekonomika naší země dlouhodobě profituje z úspěšného výrobního průmyslu patřícího k evropské špičce. Umět něco vyrobit ale nebude brzy stačit, budoucnost spočívá ve využívání příležitostí, které nabízejí oblasti s vysokou přidanou hodnotou. Česká republika se proto soustředí na inovace, vysoce vzdělanou pracovní sílu, podnikání a kreativitu. Češi se svými originálními a tvůrčími myšlenkami mají dokonce nakročeno k tomu stát se evropským lídrem v tzv. kreativních průmyslech. Paradoxně v tom sehrála roli také pandemie, která přiměla zástupce českých kreativních průmyslů se semknout a táhnout za jeden provaz. Výsledkem je např. nebývale vysoká podpora z evropského balíčku k povzbuzení ekonomiky, kterou se Česko rozhodlo investovat právě do oblasti těchto průmyslů.

Jak by ČR měla této příležitosti využít? Co je potřeba udělat, aby si Česko udrželo premiantské postavení v Evropě v oblasti kreativních průmyslů? Jak zároveň udržet krok s nejvyspělejšími zeměmi světa, které rovněž vsadily na přidanou hodnotu, motivaci a talent? Které obory skrývají největší potenciál a jak ho co nejlépe vytěžit? Mají talentovaní a kreativní lidé v Česku dostatečné zázemí a podporu? 

Potvrzení řečníci: 

Zdeňka Hubáček Kujová, principálka, KUMST kreativní hub Brno

Lukáš Kijonka, spoluzakladatel; grafický designér, Kolektiv Studio

Dušan Sviečka, viceprezident, Zlínský kreativní klastr

Petr Bilík, proděkan; vedoucí projektu Creative University, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Moderátorkou debaty je poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová.

Debata se bude konat dne 25. 5. 2022 v čase 17:00-18:30 v KUMST: Kreativním hubu, Údolní 495/19, 602 00, Brno.

KUMST: Kreativní hub Brno, Údolní 495/19, Brno