Institut pro politiku a společnost a Czech Smart City Cluster Vás zvou ke sledování online debaty "Digitální doba ve prospěch lidí".

Videozáznam

Pandemie COVID-19 přinutila velkou část obyvatel k jinému způsobu života než byli dosud zvyklí. V extrémní situaci, která nastala pro většinu z nás neočekávaně a velmi rychle, se projevila česká vynalézavost, schopnost najít rychle nová řešení, adaptovat se na nové podmínky. Urychlila využití nových nástrojů a realizaci nových řešení, která byla do té doby součástí “orákula” “smart city”. SMART řešení, nové služby ve vzdělávání, zdravotnictví, sociálních službách, nové postupy v energetice, dopravě a dalších oblastech najednou nejsou “technologickou hračkou” několika zainteresovaných, ale sílícím proudem inovativních řešení, která se ve společnosti budou prosazovat stále častěji. Evidentně bude k jejich realizaci potřeba hodně výzkumu. Jak takové služby a řešení realizovat hned a jak využít výsledky českého výzkumu?

Vystoupí:

Milan Edl, prezident, Czech Smart City Cluster; děkan, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni

Jozef Regec, ředitel, Czech Smart City Cluster

Lucie Nencková, ředitelka, Institut pro společnost 4.0

Leonard Walletzký, vedoucí, Laboratoře servisních systémů, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita

Vít Král, Smart City Developer, Jihočeský kraj

Moderátorkou je Rut Bízková, členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace a bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR.

Akce se bude konat dne 14. 10. 2021 v čase 14:00–15:30 a bude přenášena živě na Facebooku Institutu pro politiku a společnost.