Institut pro politiku a společnost pořádá ve spolupráci s Evropským liberálním fórem diskuzi na téma "Stane se terminátor naším příštím kolegou?"

Fotogalerie

Vývoj technologií prochází rychlým vývojem a ve světle této skutečnosti je možné, že pracoviště budoucnosti nebudou spojována pouze s lidmi, ale také s robotikou. Digitální revoluce vytváří mnoho příležitostí v průmyslu, přináší osobní pohodlí a zvyšuje zaměstnanost. Vytváří ale také velkou nejistotu do budoucna. Některé dopady jsou již teď na trhu práce viditelné, a proto se intenzivně diskutuje o dalších budoucích důsledcích.

Pokud si chceme v éře „digitálního věku“ udržet konkurenceschopnost na současném i budoucím trhu práce, musíme se důsledně vzdělávat. Mezi hlavní obavy týkající se budoucnosti práce patří překonání mezery v dovednostech, dopad automatizace, přístup k technologiím a otázky týkající se nezaměstnanosti. Několik zemí, jako je například Lucembursko a Norsko, se před těmito obavami snaží o udržení náskok u prostřednictvím provádění národních rekvalifikačních programů. Ty zahrnují individuálně přizpůsobené školení dovedností pro zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti informační gramotnosti, ale i programy počítání a komunikace. To vše se snaží vytvořit vzdělanou pracovní sílu, která je kvalifikovaná pro práci ve vysoce technologickém hospodářství, což omezuje dopady technologií na nezaměstnanost a know-how.

Připojte se k nám v našem panelu a diskutujte o dopadech technologií na budoucnost práce. Podělte se o  své názory a obavy.

Jako hlavní host vystoupí Petr Očko, náměstek pro nové technologie, Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR.

Diskuze proběhne 24. června 2019 v Bruselu. Akce pouze pro zvané.

 

Akce je součástí ELF Idea Accelerator. 

Brusel