Institut pro politiku a společnost Vás zve na pracovní snídani Střídání křesel: odkaz Belgie a Maďarska ve vedení EU.

Předsednictví v Radě EU se opět předává, přičemž Maďarsko je připraveno převzít tento post po Belgii v červenci 2024. Po celou dobu svého působení mělo takzvané hlavní město Evropy, Brusel, stanoveno klíčových priorit, které si kladlo za cíl sledovat. Patří mezi ně mimo jiné obrana právního státu a demokratických zásad, podpora udržitelných politik v oblasti klimatu a posílení ochrany evropských občanů. V době, kdy se Maďarsko připravuje na převzetí předsednictví, čelí náročným globálním a regionálním geopolitickým změnám a naléhavé potřebě vést Evropu k jednotě a odolnosti. Nadcházející předsednictví Maďarska představuje strategickou příležitost sledovat a utvářet budoucí trajektorii EU.

Jak účinně prosazovala Belgie své priority během svého předsednictví v Radě EU? Jaká je současná dynamika evropské scény a jaké jsou vyhlídky pro druhou polovinu tohoto roku? Jakým výzvám musí Maďarsko čelit, aby udrželo soudržnost a sílu Evropy na pozadí globální geopolitické nestability? Jak může Maďarsko využít svého nadcházejícího předsednictví EU k zvládnutí nových výzev a příležitostí, kterým čelí Evropská unie i širší mezinárodní společenství?

Řečníci: 

Jurgen Van Meirvenne, velvyslanec, Velvyslanectví Belgie v České republice 

András Baranyi, velvyslanec, Velvyslanectví Maďarska v České republice 

Moderátor: Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost