Institut pro politiku a společnost Vás zve ke sledování online debaty "Světlejší budoucnost výzkumu – pomohou evropské miliardy české vědě?".

Videozáznam

Oblast vědy a výzkumu je klíčovou součástí ekonomiky EU. Pokud bude její potenciál plně využit, pomůže vytvářet nová pracovní místa, podpoří růst ekonomiky a také její konkurenceschopnost. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu plánuje nastavení nového rámcového programu Horizon Europe. Přínosem tohoto programu budou především nové přístupy a efektivnější nástroje veřejné politiky, a to zejména v souvislosti se zavedením účinnější komunikace mezi politiky a vědci. Podmínkou plného využití oblasti vědy a výzkumu je schválení odpovídajícího rozpočtu Evropským parlamentem, a proto je nezbytné najít podporu ve všech členských státech EU včetně České republiky. Motivací by měla být vidina vzniku až 100 tisíc nových pracovních míst v sektorech výzkumu, vývoje a inovací.

Jaké změny přinese nový rámcový program Horizon Europe? S jakými vědeckými institucemi Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu spolupracuje? Jaká je ideální vize jednotného evropského výzkumného prostoru? Jakým způsobem se dá zlepšit komunikace mezi vědci a politickými aktéry? Jak v současnosti funguje komunikace českých vědců s jejich evropskými kolegy a institucemi zajišťující financování vědy a výzkumu? Jaký dopad bude mít Horizon Europe na české grantové agentury (IGA, TAČR, GAČR, atp.)?

Potvrzení řečníci:

Eva Zažímalová, předsedkyně, Akademie věd České republiky

Václav Hořejší, vedoucí vědecký pracovník, Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky; člen, Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Libor Kraus, prezident, Asociace výzkumných organizací; předseda představenstva, COMTES FHT

Pavel Tomančák, ředitel, CEITEC konsorcium

Moderátorem je Aleš Vlk z portálu Vědavýzkum.cz.

Akce se bude konat dne 29. 4. 2021 v čase 16:00–17:00 a bude přenášena živě na Facebooku Institutu pro politiku a společnost.

 

Add to Calendar