Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Institutem H21 a Frank Bold Vás zve na konferenci "Svoboda projevu".

Videozáznam

PROGRAM KONFERENCE

10:00 – 10:15 ÚVODNÍ SLOVO

 • Miroslav Crha, právník, Frank Bold
 • Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost
 • Adam Růžička, ředitel, Institut H21

10:15 – 11:15 HODNOTOVÉ A FILOZOFICKÉ ZAKOTVENÍ SVOBODY PROJEVU

Vystoupí:

 • Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, Otevřená společnost
 • Sylvie Bláhová, doktorka filozofie, Univerzita Hradec Králové
 • Ivo Telec, profesor práva, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Jiří Peňás, novinář a literární kritik

Moderátor: Adam Růžička, ředitel, Institut H21
Garantem panelu je Institut H21.

11:15 – 11:30 PŘESTÁVKA

11:30 – 12:30 SVOBODA PROJEVU, PRAVDA, LEŽ, DEZINFORMACE, BEZPEČNOST A VÁLKA

Vystoupí:

 • Patrik Nacher, poslanec, Poslanecká sněmovna
 • Jan Zahradil, poslanec, Evropský parlament
 • Danuše Siering, zakladatelka, Black Swan Media
 • Ondřej Malý, bývalý náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Moderátor: Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost
Garantem panelu je Institut pro politiku a společnost.

12:30 – 13:00 OBĚD

13:00 – 14:00 LEGISLATIVNÍ NÁVRHY NA REGULACI SVOBODY PROJEVU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH NA ÚROVNI ČR A NA ÚROVNI EU

Vystoupí:

 • Petr Očko, náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ladislav Zeman, analytik, Frank Bold
 • Filip Dotlačil, public affairs manažer, Sdružení pro internetový rozvoj
 • Tomáš Ochodek, právnik, Univerzita Karlova

Moderátor: Miroslav Crha, právník, Frank Bold
Garantem panelu je Frank Bold.

Akce se bude konat dne 23. 2. 2023 v čase 10:00–14:00. 

POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ. KONFERENCE SE BUDE KONAT V KAISERŠTEJNSKÉM PALÁCI (Malostranské nám. 23/37, Praha 1). 

Pro účast na akci je nutné mít potvrzenou registraci organizátory.

Kapacita již byla naplněna a není tedy možné se na konferenci dále přihlašovat. Nicméně konference bude živě streamovaná na našich sociálnich sítích a Youtoube a vznikne také videozáznam, který bude poté veřejně dostupný.

Praha