Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na třetí díl konference o evropské energetice s názvem "Transformace české energetiky a její dopady na průmysl".

Program:

09:00-09:30
Registrace účastníků

09:30-09:45
Úvodní slova


09:45-10:45

PANEL 1: Budoucnost českého autoprůmyslu v kontextu s klimatickou politikou EU


10:45-11:00

Coffee break


11:00-12:00

PANEL 2: Perspektiva těžby uhlí a výroby uhelné energie v souvislosti s válkou na Ukrajině, Green Dealem a ESG

Jiří Feist, člen představenstva, EP Power Group

Vladimír Budinský, prezident, European Association for Coal and Lignite; prezident, Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu


12:00-13:00

PANEL 3: Modulární jaderné reaktory jako příležitost pro českou energetiku

Jiří Duspiva, manažer pro rozvoj podnikání, Centrum výzkumu Řež

Jiří Marek, prezident spolku, Jaderní veteráni


13:00
Networking s občerstvením

Během konference se budou diskutovat následující otázky:

  • Jaká je budoucnost českého autoprůmyslu v kontextu s klimatickou politikou EU?
  • Může se český autoprůmysl v souvislosti s klimatickou politikou EU dostat do útlumu?
  • Jaké kroky je potřeba podniknout k úspěšné transformaci?
  • Jakou perspektivu má těžba uhlí v souvislosti s válkou na Ukrajině, Green Dealem a ESG?
  • Jak se bude v nejbližších letech vyvíjet situace v oblasti výroby úhelné energie?
  • Nestane se výroba úhelné energie neúprosně drahá?
  • Jsou modulární jaderné reaktory příležitostí pro českou energetiku?
  • Měla by se Česká republika vydat touto cestou?
  • Jaké jsou finanční aspekty výstavby a provozu modulárních jaderných reaktorů?

Konference se koná dne 25. 4. 2023 v čase 09:00–13:00 v prostorách Eventového centra Sněmovní 7, Sněmovní 174/7, Praha 1. 

Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY JE NUTNÉ SE PŘEDEM REGISTROVAT. REGISTRACE NA AKCI BUDE SPUŠTĚNA V NEJBLIŽŠÍCH DNECH. ÚČAST NA AKCI NENÍ MOŽNÁ BEZ POTVRZENÍ REGISTRACE ZE STRANY ORGANIZÁTORA. 

Eventové centrum Sněmovní 7, Sněmovní 174/7, Praha 1