Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na třetí díl konference o evropské energetice s názvem "Transformace české energetiky a její dopady na průmysl".

Videozáznam

Konference „Transformace české energetiky a její dopady na průmysl“ představuje unikátní diskuzní platformu propojující klíčové stakeholdery, podnikatele a další významné osobnosti z řad veřejného života. V rámci konference budeme diskutovat o budoucnosti českého autoprůmyslu v kontextu klimatické politiky EU, perspektivě těžby uhlí, výroby uhelné energie v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo o modulárních jaderným reaktorům jako příležitosti pro českou energetiku.

Program:

09:00-09:30
Registrace účastníků

09:30-09:45
Úvodní slova

Karel Havlíček, místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; bývalý ministr průmyslu a obchodu

Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost


09:45-10:45

PANEL 1: Budoucnost českého autoprůmyslu v kontextu s klimatickou politikou EU

Karel Havlíček, místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; bývalý ministr průmyslu a obchodu

Zdeněk Petzl, výkonný ředitel, Sdružení automobilového průmyslu

Bohdan Wojnar, člen dozorčí rady, Nadační fond ŠKODA AUTO

Monika Martišková, seniorní výzkumník, Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce

Moderace: Irena Krcháková, redaktorka, Česka televize


10:45-11:00

VIP TALK s Pavlem Tykačem, majitelem skupiny Sev.en

Moderace: Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost


11:00-12:00

PANEL 2: Perspektiva těžby uhlí a výroby uhelné energie v souvislosti s válkou na Ukrajině, Green Dealem a ESG

Karel Havlíček, místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; bývalý ministr průmyslu a obchodu

Pavel Tykač, majitel, skupina Sev.en

Jiří Feist, člen představenstva, EP Power Group

Pavel Řežábek, hlavní ekonom, ČEZ

Vladimír Budinský, prezident, European Association for Coal and Lignite; prezident, Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu

Moderace: Irena Krcháková, redaktorka, Česka televize


12:00-13:00

PANEL 3: Modulární jaderné reaktory jako příležitost pro českou energetiku

Jiří Duspiva, manažer pro rozvoj podnikání, Centrum výzkumu Řež

Zuzana Laugier, Associated Partner, EPDOR France

Jiří Marek, prezident spolku, Jaderní veteráni

Ondřej Novák, odborný pracovník, Katedra jaderných reaktorů, FJFI ČVUT

Jiří Ondruška, vedoucí strategie a výzkumu v jaderné energetice, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jakub Líman, manažer útvaru programu SMR, ČEZ

Moderace: Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost


13:00
Networking s občerstvením

Během konference se budou diskutovat následující otázky:

  • Jaká je budoucnost českého autoprůmyslu v kontextu s klimatickou politikou EU?
  • Může se český autoprůmysl v souvislosti s klimatickou politikou EU dostat do útlumu?
  • Jaké kroky je potřeba podniknout k úspěšné transformaci?
  • Jakou perspektivu má těžba uhlí v souvislosti s válkou na Ukrajině, Green Dealem a ESG?
  • Jak se bude v nejbližších letech vyvíjet situace v oblasti výroby úhelné energie?
  • Nestane se výroba úhelné energie neúprosně drahá?
  • Jsou modulární jaderné reaktory příležitostí pro českou energetiku?
  • Měla by se Česká republika vydat touto cestou?
  • Jaké jsou finanční aspekty výstavby a provozu modulárních jaderných reaktorů?

Konference se koná dne 25. 4. 2023 v čase 09:00–13:00 v prostorách Eventového centra Sněmovní 7, Sněmovní 174/7, Praha 1. 

Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY JE NUTNÉ SE PŘEDEM REGISTROVAT. REGISTRACE NA AKCI BUDE SPUŠTĚNA V NEJBLIŽŠÍCH DNECH. ÚČAST NA AKCI NENÍ MOŽNÁ BEZ POTVRZENÍ REGISTRACE ZE STRANY ORGANIZÁTORA. 

Eventové centrum Sněmovní 7, Sněmovní 174/7, Praha 1