Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na veřejnou debatu Výzvy a příležitosti měst a obcí.

Bohatší města a bohatší občané – cíl, ke kterému směřují urbanisté po celém světě. Vysoká míra urbanizace však přináší celou řadu problémů, které pociťujeme dnes a denně na vlastní kůži. K čemu jsou nám vyšší a vyšší investice do rozvoje obcí, když kolem nás mizí lesy a louky, když dochází k nezastavitelnému znečišťování životního prostředí. K čemu je nám nepřeberné možnosti služeb, když nemáme kam dát děti do školek a škol, když k doktorovi musíme jezdit desítky kilometrů. Uvědomujeme si stále se prohlubující propast mezi bohatými městy a vyloučenými lokalitami? Český venkov se potýká s úbytkem obyvatelstva a s tím spojenou špatnou občanskou vybaveností, kvůli které musí lidé za některými službami často cestovat do mnoho kilometrů vzdálených měst a obcí. Je možné zachránit tyto regiony, nebo už je pozdě? A čí je to vina?


Do jaké míry je tento problém aktuální v České republice? Netýká se pouze pár velkých českých měst? Jak se obce a města staví k udržitelnému rozvoji? Existují v dnešní době nástroje, jak lidi na venkově udržet? Je údajná nedostatečná občanská vybavenost spojená s neúprosně vysokým počtem českých obcí, který se vymyká evropskému průměru? Ze kterých států bychom si měli brát příklad?

Potvrzení hosté:

David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj

Akce se bude konat dne 7. 4. 2020 v čase 17:00-18.30 v Praze. Místo konání a řečníci budou upřesněni.