Institut pro politiku a společnost Vás zve ke sledování online debaty "Úzká hrdla nabídky, kontejnerová krize a měnová politika".

Videozáznam

Už více než půl roku se svět potácí v nabídkové krizi. Na straně nabídky se projevují všemožná úzká hrdla. Jsme svědky výpadků celých přístavů a zastavení obřích nákladních lodí v důsledku opakovaných vln pandemie. Jsme svědky katastrofálního nedostatku kontejnerů. Chybějí řidiči kamionů od Británie po USA. Prudce vzrostly ceny stavebních materiálů, v některých případech zcela absurdně. Rostou i ceny energetických surovin, hnojiv apod.

Co je tranzitní čili přechodný jev? Co je dočasný jev? Co je strukturální změna a co nám zůstane natrvalo? Kdy si trhy najdou konečně novou rovnováhu? Proč to trvá tak dlouho? Proč jsme netušili, jak je svět křehký a zranitelný? Jak má reagovat měnová, fiskální a makroekonomická politika?

Našimi hosty byli:

Miroslav Zámečník, ekonomický analytik, Česká bankovní asociace,

Lubomír Lízal,  docent ČVUT, bývalý rektor, AAU,

Ondřej Jonáš, investiční bankéř.

Debatu moderoval Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost.