Institut pro politiku a společnost pořádá pracovní snídani na téma Význam a budoucnost obranné spolupráce EU.

NATO je několik desetiletí považováno za hlavního garanta bezpečnosti v Evropě a nedá se očekávat, že by se v tomto ohledu mělo v nejbližší budoucnosti cokoliv měnit. Nové bezpečnostní hrozby a měnící se vztahy mezi USA a EU otevírají diskuze o důležitosti dalších podobných organizací. Málokdo ví, že od roku 1999 existuje Společná bezpečnostní a obranná politika Evropské unie. Jejím cílem je vytváření kapacit pro vlastní stabilizační operace EU a budování vojenských a civilních kapacit pro udržení míru, prevenci konfliktů a posílení mezinárodní bezpečnosti v souladu s principy zakotvenými v Chartě Spojených národů.

Potvrzení řečníci:

Lubomír Metnar, ministr obrany České republiky

Jaroslav Naď, ministr obrany Slovenské republiky

Pracovní snídaně je doprovodnou akcí Dnů NATO v Ostravě.

AKCE JE ZRUŠENA!