Aktuálně

Praha
Vystoupí:
J. E. Latchezar Petkov
J. E. Sten Schwede
Moderuje:
Cyril Svoboda

Institut pro politiku a společnost organizuje pracovní snídani na téma Výzvy pro předsednictví Rady EU.

Evropská unie čelí mnoha krizím a výzvám, reformě eurozóny, migraci, populismu, digitální ekonomice a mnoha dalším.  Během snídaně budeme diskutovat o tom, jak tyto priority a výzvy byly řešeny estonským předsednictvím, které se nyní změní na předsednictví bulharské. Estonské předsednictví zdůrazňovalo inovativní evropské hospodářství, bezpečnou a  digitální Evropu a volný pohyb dat, jakožto i inkluzivní a udržitelnou Evropu. Budoucí priority bulharského předsednictví EU budou představeny a projednány během setkání.

Řečníky jsou:

J. E. Sten Schwede, velvyslanec Estonska v České republice

J. E. Latchezar Petkov, velvyslanec Bulharska v České republice

Setkání proběhne 24. ledna 2018 formou pracovní snídaně za moderace Cyrila Svobody, zakladatele a současného ředitele Diplomatické Akademie a bývalého ministra zahraničí v České republice.

Setkání se koná v anglickém jazyce bez zajištění tlumočnických služeb a je výhradně pro zvané hosty.