Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na seminář pracovní skupiny pro výzkum, vývoj a inovace. Seminář se koná pod záštitou Ing. Ivana Pilného, předsedy hospodářského výboru PSP ČR.

O tom, že kvalita výzkumu a vývoje záleží zejména na schopnosti těch, kteří se výzkumem zabývají, se mluví neustále. Diskutuje se nedostatek kvalifikovaných lidí, nízká kvalita absolventů vysokoškolského vzdělávání, nedostatečná orientace mladých lidí na obory, které jsou pro chod ekonomiky nezbytné. Profesní orientace a získávání odpovídajících znalostí však nezáleží jen na vysokých školách – začíná už na školách základních. A záleží na kvalitě učitelů.

Seminář je určen k diskusi o požadavcích na vzdělávání v době, kdy se mění technické i technologické prostředky. S novými technickými možnostmi se mění celá společnost.

PROGRAM SEMINÁŘE

Vzdělání v době digitalizace

Ing. Ivan Pilný, poslanec (ANO), předseda HV PSP ČR

Změny ve vzdělávání potřebné pro udržitelnou zaměstnanost (prezentace ke stažení)

dr. Simona Weidnerová, konzultantka, výkonná ředitelka ISEA

Společenská relevance lékařského vzdělávání (prezentace ke stažení)

prof. Cyril Höschl, psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog

Koho a jak vzdělávat na vysokých školách? (prezentace ke stažení)

prof. Tomáš Opatrný, profesor na Katedře optiky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc a místopředseda Rady vysokých škol

Jak kvalitní a náročné je VŠ vzdělávání v oblasti společenských a humanitních věd (prezentace ke stažení)

doc. Karel Oliva, jazykovědec, bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

Seminář se uskuteční 20. dubna 2017 od 15:00 hodin v Poslanecké sněmovně PČR (místnost č. 306; Sněmovní 1, Praha). Seminář moderuje Rut Bízková, konzultantka a bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR.

Kapacita místnosti je omezená počtem 40 míst a byla již naplněna. Děkujeme za pochopení.