Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost pořádá v návaznosti na mezinárodní konferenci Digitální Česko třetí debatu z cyklu Vzdělávání na téma Vzdělávání 4.0 - start musí být na základní škole.

Debata je současně pořádána v rámci Evropského týdne udržitelnosti, protože kvalitní vzdělávání je neoddiskutovatelnou součástí udržitelného rozvoje a zároveň jedním z hlavních rozvojových cílů OSN.

R/evoluce digitálního věku přináší obrovské výzvy i pro vzdělávání, které je klíčové pro to, abychom v nadcházející době plné změn a inovací uspěli. Otázek je mnoho. Tuší ale vzdělávací systém, co se od něho bude očekávat a jaké požadavky na veřejnou službu podle školského zákona v několika následujících letech budou?  Co budou potřebovat v životě děti, které jsou dnes na základních školách a umíme je na to připravit? Uvědomujeme si změnu role učitele a připravujeme je na to?

Přijďte diskutovat o vzdělávání s:

Karlem Raisem, poslancem PČR (ANO)

Hanou Marešovou, proděkankou pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání, PF UPOL

Silvií Pýchovou, výkonnou ředitelkou Stálé konference asociací ve vzdělávání

Jiřím Trundou, ředitelem ZŠ Vratislavova

Debatu moderuje Dáša Divišová, konzultantka nadace Depositum Bonum a Institutu pro politiku a společnost.

Debata proběhne dne 2. června 2016 od 17:00 hodin v konferenčním sálu CoWorking Prague (Karlovo náměstí 7/325, Praha 2).

ETUR-logo-CZ-tyrkys