Institut pro politiku a společnost Vás zve k poslechu podcastu War Zone.

V jedenáctém díle podcastu WarZone hovořil moderátor Jan Macháček s bývalým náčelníkem Generálního štábu Jiřím Šedivým o vyhlídkách současného konfliktu na Ukrajině. Společně prodiskutovali možné dění několika příštích týdnů a měsíců, roli vojenské techniky, kterou západ zásobuje Ukrajinu a také rozebrali paralely současného konfliktu s 1. a 2. světovou válkou. V závěru došlo i na diskuzi ohledně propagandy a roli, kterou sehrála v pohledu ostatních států na probíhající konflikt.

V tomto díle se dozvíte:

  • Můžeme v nejbližší době očekávat vojenskou ofenzívu ze strany Ukrajiny? (2:00)
  • Kam pravděpodobně bude případná vojenská ofenziva směřovat? (6:40)
  • Vojenská pomoc Ukrajině (10:50)
  • Problémy spojené s vojenskou technikou (23:20)
  • Zbraně využívané ve válečném konfliktu (30:00)
  • Paralely války na Ukrajině s 1. a 2. světovou válkou (39:40)
  • Role komunikace a propagandy během válčeného konfliktu (44:00)

V úvodu podcastu generál Šedivý nastínil, jak by se dle něj mohl v nejbližší době vyvíjet válečný konflikt na Ukrajině. „Ukrajinci jsou velice úspěšní v odolávání ruské vojenské ofenzívě. Je otázka, do jaké míry se jim podaří svou vojenskou ofenzívu provést tak, aby se jim povedlo alespoň z části zase osvobodit území Ukrajiny.“ Otázkou však zůstává, jestli není současné mírné omezení vojenské aktivity Rusů přípravou na Ukrajinský protiúder. „To ukáží příští týdny až měsíce,“ dodává generál Šedivý.

Ačkoliv je správné, že západ zásobuje a nadále bude zásobovat Ukrajinu vojenskou technikou, je třeba zdůraznit některé problémy, které se s ní pojí. Dle generála Šedivého panuje v například v otázce zásobování Ukrajiny tanky určitý chaos. „Státy by měly sjednotit a dodávat, pokud možno stejný typ tanků. Aktuálně každý stát dodává jiný, a tam pak nastává jednak problém v obsluze, ale hlavně v logistice a také zásobení municí.

Ačkoliv bývá konflikt na Ukrajině přirovnávám k dění za 1. i 2. světové války, kloní se generál Šedivý spíše k prvnímu případu. „Rozsáhlé manévry, které známe ze 2. světové války, jsou v případě současného konfliktu na Ukrajině spíše nepravděpodobné. Novodobé technologie poskytují oběma stranám poměrně dobrý přehled o tom, co se děje na bojišti. Nemůžeme proto očekávat nějaký velký moment překvapení,“ vysvětluje generál Šedivý a doplňuje: „Z vojenského hlediska je vhodnější přirovnat současný konflikt spíše k 1. světové válce. Přechází se spíše k pomalejšímu způsobu boje, v menších skupinách o 15 až 30 lidech, které můžou provádět krátké a rychlé útoky.

V závěru debaty vyzdvihl Jiří Šedivý i roli propagandy, která značně ovlivňovalo smýšlení západních zemí o Rusku. „Ruské vojáky bychom neměli podceňovat, během konfliktu se rychle učí a vyvíjejí. V době, kdy naše média ještě stále psala o tom, jak špatně jsou ruští vojáci vybaveni, opak byl pravdou. Ano, první mobilizace byla chaos. Rusové se ale velice rychle dokázali zorientovat, dorovnat síly a hlavně dosahovat reálných výsledků. Dnes už existuje určitá opatrnost v oblasti soudů o budoucím vývoji konfliktu, ale myslím si, že Evropa spíše kopíruje to, co chce slyšet Ukrajina než realitu,“ říká generál Šedivý o zkreslených informací, které podávala západní média.