Institut pro politiku a společnost Vás zve na debatu "Zářná budoucnost pro pracovní trh", která se bude konat v rámci Next 100 Symposium 2019.

Automatizace pracovní síly se šíří do celého světa. To ohrožuje mnoho nekvalifikovaných pracovních míst. Země musí jednat, aby dokázaly využít výhody rychle se měnícího pracovního prostředí a vytvořit strategie, které rekvalifikují pracovníky nejvíce ohrožené automatizací. Změna musí také nastat ve vzdělávacím systému, který se musí zaměřit na předměty, jejichž význam v budoucnu naroste. Potřeba kvalifikovaných pracovních sil bude v budoucnu větší a národní vlády budou občany muset mnohem lépe motivovat k práci ve své zemi. Tím se také zvýší pohyb lidí na regionální a mezinárodní úrovni.

Potvrzený řečník: 

Jan Švejnar, ředitel, Center on Global Economic Governance, Columbia University

Akce se bude konat dne 20. 11. 2019 v čase 14:00-15:00 v Centru současného umění Dox, Poupětova 1, Praha.

Více informací ohledně registrace na akci naleznete na www.next100symposium.org/registration