Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost pořádá debatu k problematice zavedení přímé volby hlavních regionálních a komunálních politických představitelů.

Zatímco v jiných zemích, jako jsou Polsko, Itálie, Norsko nebo Německo, jde o běžnou součást politického života, Česká republika o přímé volbě hejtmanů, primátorů a starostů donedávna jen okrajově diskutovala.

V posledních dnech přitom zaznívá toto téma často i z úst samotných politiků. Důvodem může být i to, že zákonná odpovědnost volených zástupců krajů, měst a obcí roste ale jejich kompetence nikoliv. Mnohdy přitom dědí úřednickou strukturu po předchozí politické reprezentaci a čím dál častěji se potýkají i s velmi těsnou většinou v zastupitelstvu. Někteří vidí cestu z této situace v oddělení kompetencí starosty/hejtmana od kompetencí zastupitelstva. To je spolu s postavením těchto subjektů na stejnou úroveň hierarchie obce/kraje v řadě zemí podmíněno právě přímou volbou a tedy silnějším mandátem starosty/hejtmana.

Potřebujeme v ČR přímou volbu hejtmanů a starostů? Byl by silnější mandát jedince důvodem pro udělení vyšších pravomocí? Co by zavedení přímé volby vyžadovalo a jaké by mělo dopady?

Diskutovat budou:

Adriana Krnáčová, primátorka hl. města Prahy

František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR

Pavel Šaradín, politolog Univerzity Palackého v Olomouci

Debata se bude konat dne 19. května 2016 od 17:00 v Šebkově paláci (Politických vězňů 7, Praha). Debatu bude moderovat Marcela Voženílková, analytička Institutu.

PDF ke stažení