Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA DALŠÍ ANALÝZY

27. 4. 2022

Tento report představuje “hlas” expertů Visegrádské čtyřky (V4) v rámci probíhající Konference o budoucnosti Evropy, která začala 9. května 2021. Jedná se o vůbec největší mezinárodní konzultaci od roku 2005, pořádanou Evropskými institucemi, ale zároveň první debatu, která šířeji zahrnuje také hlas občanů a celkově společnost. Cílem debaty je odpovědět na otázku “Jakou Unii by občané členských států chtěli?” a předat následně tuto představu politikům. Na konferenci byli do diskuze o vývoji evropské integrace zahrnuti náhodně vybraní Evropané, kteří se zároveň podíleli na přípravě politických rozhodnutí, která by měla čelit deficitu demokracie v Evropské unii. Speciální zastoupení měli mít v diskuzi představitelé civilní společnosti v organizované podobě think-tanků. Problém dosavadních diskusí spočíval v tom, že se zatím soustředil převážně na západní Evropu. Zdá se tedy, že hlas středoevropských zástupců, a tedy společnosti zastupující členské státy, připojené v roce 2004, nebyl zcela vyslyšen.

Hlavním cílem, který experti při psaní reportu sledovali, bylo zvýšit demokratizaci Evropské unie, občanskou participaci a spokojenost občanů EU s postupující integrací. Autoři charakterizovali základní výzvy pro EU a definovali některé problémy s nimiž se, v rámci evropské integrace, V4 potýká. Odborníci zároveň představili možnosti, jak se s těmito problémy vyrovnat za účelem vybudování lepší Evropské Unie, tj. navrhli konkrétní doporučení, po jejichž realizaci může EU jednat efektivněji a transparentněji. Vývoj integrace EU by se měl řídit demokratickými standardy a očekáváním občanů z nových členských států, jež jsou stejně jako Poláci nadšenci integrace a hodlají zajistit EU co nejlepší budoucnost.

V evropské debatě je důležité hledat spojence a mluvit “hlasem regionu”, jenž je silnější než hlas individuálních států. Tuto zprávu považujeme za příspěvek intelektuálních myšlenek odborníků z V4 do mezinárodní debaty o vývoji a budoucnosti EU. Naše řešení, zejména z hlediska vypuknutí války na Ukrajině, jakož i zotavení zemí EU z pandemie Covid-19, jsou zaměřena na navrhování myšlenek sjednocujících evropské národy, které – podle našeho názoru – povedou k posílení celého společenství a regionu zemí V4.

V době rostoucích ekonomických výzev, geopolitických konfliktů na hranicích Evropské Unie a obrovských vnitřních neshod v rámci samotné EU, bychom měli zvážit metody řízení, které by byly optimální na řešení krizí. Zároveň bychom měli respektovat národní demokracie a konstituční řády jednotlivých členských států. Proto, pokud chceme minimalizovat riziko zhroucení evropského projektu, by vedení EU mělo zásadně změnit svůj rigidní přístup k vytváření Unie pro budoucí generace. Členské státy by se měly soustředit na ty oblasti, kde je prostor pro účinnou spolupráci, místo aby hrály hru na obviňování, která vede pouze k dalšímu rozpadu našeho společenství. Po ruské agresi proti Ukrajině již můžeme zaznamenat výrazný posun v politice EU, který byl v případě některých západních vlád umožněn díky Hlas společnosti v rámci Konference o budoucnosti Evropy 8 www.sobieski.org.pl značnému tlaku sociálních hnutí zdola. Je to jasné znamení, že hlas občanské společnosti je důležitý, a jsme rádi, že bude možné jej plně vyslyšet během probíhající konference o budoucnosti Evropy.

Původcem zprávy je Institut Sobieski – polský think tank působící od roku 2005, jehož posláním je „Tvorba myšlenek pro Polsko“. Našimi partnery byli odborníci z následujících think tanků: Institut pro politiku a společnost (Česká republika), Nadace F. A. Hayeka Bratislava (Slovensko), Institut pro zahraniční věci a obchod (Maďarsko). Projekt byl financován Mezinárodním visegrádským fondem.

PDF ke stažení