Po začátku šíření viru COVID-19 v čínské provincii Hubei na začátku února reagovala Belgie na nově nastalou situaci okamžitou repatriací svých občanů. Po přistání do vlasti muselo několik osob do karantény, jelikož se u nich potvrdila nákaza.

Od té doby počet lidí s příznaky nákazy neustále rostl. Země začala uvalovat karanténu na všechny lidi přijíždějící ze zahraničí, a to převážně těch, vracejících se z Itálie.

Po březnovém nárůstu počtu nakažených se prozatímní vláda vedená Sophii Wilmès rozhodla jednat a prostřednictvím Rady národní bezpečnosti zavedla několik opatření nutných k potlačení pandemie. Belgický parlament udělil premiérce na dobu šesti měsíců speciální pravomoci, které mají pomoci čelit zdravotní krizi.

Vláda požádala občany o minimální kontakt s dalšími lidmi a doporučila opouštět domovy pouze v nezbytně nutných případech, jako je např. nákup potravin nebo cesta do banky a na poštu. Je doporučeno pracovat z domova.

Došlo k uzavření škol a zákazu veřejného shromažďování. Byly doporučeny venkovní pohybové aktivity za předpokladu dodržování 1,5 metrových rozestupů. Obchody s potravinami, lékárny a večerky mohly zůstat otevřené, zatímco všechny „nepodstatné“ provozy (bary, restaurace) se musely zavřít.

Fungování veřejné dopravy bylo možné pouze za předpokladu dodržení bezpečných rozestupů. Cestování mezi městy bylo povoleno jen v nezbytně nutných případech. Podobné pravidlo platilo i pro přeshraniční styk, jelikož vstup do země byl povolen pouze pro přeshraniční pracovníky, zdravotnický personál, Belgičany vracející se ze zahraničí a za účelem přepravy zboží.

Vláda dále zřídila webovou stránku info-coronavirus.be, kde mohou občané najít odpovědi na všechny podstatné otázky spojené s koronavirovou pandemii.

Belgičtí epidemiologové upozornili, že i přes dodržování zavedených opatření nebude jejich dvoutýdenní trvání stačit k vymýcení COVID-19, a proto byly restrikce dvakrát prodlouženy, nejprve do 19. dubna, později do 3. května.

Na počátku pandemie se Belgie rozhodla testovat pouze těžce nemocné pacienty, což se později změnilo, jelikož začala podrobovat testům také osoby s mírnými příznaky. Cílem bylo dosáhnout 25 000 testů za den.

Vláda zřídila speciální strategii pro záchranu ekonomiky pro současné období krize. Poskytne 60 miliard euro na zajištění likvidity a na podporu zdravotnického systému,  soukromých společností, osob samostatně výdělečně činných a nezaměstnaných. Splátky všem bankám a pojišťovnám je možno odložit do září 2020.

EU potvrdila finanční pomoc ve výši 37 milionů euro, která by měla směřovat do oblasti zdravotní péče. Evropská centrální banka navíc představila několik ekonomických balíčku směřujících na záchranu belgického, potažmo evropského hospodářství.

Vláda představila třífázový plán rozvolňování restrikcí. První fáze trvala od 4. do 11. května a bylo povoleno otevřít např. firmy a obchody s textilem nezbytným pro výrobu roušek, a to pouze za předpokladu dodržení hygienických pravidel a rozestupů. Povinné nošení roušek zůstalo v platnosti při cestování veřejnou dopravou nebo při nemožnosti dodržení bezpečných rozestupů. V druhé fázi, s počátkem od 18. května, bylo povoleno otevření dalších veřejných míst (např. muzeí) nebo možnost uzavírání manželství a konání pohřbu za účasti malých skupinek. Existuje také plán znovuotevření základních a středních škol, avšak pouze při možnosti dodržet přísná bezpečnostní opatření. Poslední fáze by měla začít 8. června a její zavedení umožní otevření restaurací a barů. Vláda zváží možnost povolení cestování po Belgii a do zahraničí. Veřejné shromažďování nebude povoleno až do 31. srpna.

Napsala Luca Dilda, Květen 2020.