Kam směřuje česká politika a co můžeme očekávat v nejbližší době? Jak se naše společnost vypořádá s problematikou sucha? A co bude pro svět znamenat, pokud KLDR získá jaderné zbraně? Jednoduše jsou témata, která se dotýkají každého z nás. Naši přední analytici proto pro Vás pravidelně připravují stručné komentáře a v kostce přináší náš pohled na věc.

30 let svobody

Oslavy výročí 17. listopadu se rychle blíží. Česko znovu zavzpomíná na studený páteční večer roku 1989, kdy došlo k brutálnímu napadení studentů komunistickou policií. Ožijí vzpomínky účastníků na dobu, kdy se mnoho nesmělo a mnoho nebylo. Tři desetiletí jsou poměrně dlouhá doba, během které dorostla nová generace občanů, jež ancien régime zná pouze z dokumentů a vyprávění. Dnešní historická perspektiva, má-li zůstat aktuální, ale musí krom samotné sametové revoluce zahrnovat i desetiletí svobody, které po znovuzískání svobody následovaly.

Otázka: „Co nám přineslo 30 let svobody?“ je pro každého z nás silně subjektivní záležitostí. Vyprávění pamětníků je pouze jedním střípkem v historii země, která po roce 1989 hodně získala a relativně málo ztratila. Mnohem důležitější je mezinárodní rozměr. Československo – potažmo Česká republika nezískala svobodu sama. Své revoluce, mnohdy méně sametové a méně sledované Západem, prodělalo dalších 12 států, ať bývalé satelity SSSR či bývalé svazové republiky. Po 30 letech teď máme jedinečnou šanci porovnat, jak se svoboda, demokracie a ekonomická a politická transformace projevila v životní úrovni občanů všech těchto zemí.

Připravujeme pro Vás studii 30 let svobody, která se bude zabývat 17. listopadem 1989 v celoevropské perspektivě, vývojem České republiky od roku 1989  až dosud a zaměří se na komparovatelné posuny životní úrovně států, které získaly svobodu na konci 80. a na začátku 90. let 20. století. Pouze srovnání s ostatními státy, se kterými sdílíme historickou zkušenost v podobně komunistické totality, nám může napovědět, jak si po 30 letech svobody stojíme doopravdy.

Studie vyjde v říjnu na stránkách IPPS.