Kam směřuje česká politika a co můžeme očekávat v nejbližší době? Jak se naše společnost vypořádá s problematikou sucha? A co bude pro svět znamenat, pokud KLDR získá jaderné zbraně? Jednoduše jsou témata, která se dotýkají každého z nás. Naši přední analytici proto pro Vás pravidelně připravují stručné komentáře a v kostce přináší náš pohled na věc.

Porovnání České Republiky a Bulharska v boji proti COVID19

Česká republika a Bulharsko prosazovaly v boji s koronavirovou pandemií poměrně přísná opatření, která se v konečném důsledku ukazují jako úspěšná. Bulharsko bylo pandemií ovlivněno o něco méně (2 433 případů/milion obyvatel) než Česká republika (8 955 případů/milion obyvatel). První případy se v Česku objevily 1. března, když byla nákaza objevena u dvou Čechů a jednoho Američana. Všichni tři byli chvíli předtím v severní Itálii.

První potvrzené bulharské případy byly objeveny 8. března, avšak nejsou považovány za první případy v zemi. Oba nakažení se objevili v různých městech (Pleven a Gabrovo) a žádný z pacientů necestoval do oblastí s výskytem koronavirové infekce. Úřady stále neví, jak se nákaza do Bulharska dostala. Premiér Boyko Borisov uvedl, že nultý pacient pravděpodobně dorazil z Řecka. Na vrcholu pandemie panovala v obou zemích podobná opatření. Česká republika však tato opatření začala postupně rozvolňovat, zatímco Bulharsko v tomto ohledu nepostupuje tak rychle.

Tabulka 1: Srovnání opatření přijatých Bulharskem a Českou republikou v boji proti pandemii Covid-19.
Zdroj: Vláda a Coronavirus.bg

Jedním z důvodů k rozvolňování zavedených restrikcí na území České republiky je významný pokles počtu aktivních případů, který od 1. května klesl z 3082 na 2516. V Bulharsku je dnes počet případů vyšší než na začátku měsíce: 1484 ve srovnání s 1211. Země proto pravděpodobně zažívá vrchol šíření pandemie a čísla začnou brzy klesat. Česko zažilo tento vrchol již před měsícem a může se zdát, že je na cestě k “uzdravení” země. V posledních dnech se však počet nově nakažených opět začal trochu zvyšovat.

Graf 1: Počet aktivních případů Covid-19 v Bulharsku a České republice v měsíci květnu.

Zdroj: MZČR a Ministerstvo zdravotnictví Bulharska

Na grafu 2 vidíme denní počet nových případů ve srovnání s denním přírůstkem zotavených v Bulharsku a České republice. Můžeme vidět, že denní přírůstek zotavených je v České republice vyšší než v Bulharsku a denní počet nových případů je v obou zemích relativně stejný. Jak již bylo zmíněno výše, tento trend se v českém případě začal v posledních dnech měnit.

Při pohledu na grafy 1 a 2 se může zdát, že počet zotavených v České republice mírně stagnoval, avšak při pohledu na poměr pozitivních a negativních výsledků testů na Covid-19 vidíme, že se situace za poslední měsíc razantně zlepšila.

Graf 2: Počet nově potvrzených případů a zotavených z Covid-19 v Bulharsku a České republice za posledních 14 dní.

Zdroj: MZČR a Coronavirus.bg

Zdá se, že počet testovaných přichází ve vlnách, stejně jako nárůst a pokles nových případů za den. Graf 3 ukazuje počet provedených testů za den. Ve dnech vysokého počtu provedených testů narostl také počet nových případů nakažených osob. Důležitým měřítkem je poměr pozitivních testů k celkovému počtu provedených testů. Dne 18. května byl zaznamenán nejvyšší poměr zjištěných případů v měsíci květnu, jelikož bylo zjištěno 1,5 % pozitivních testů. V dubnu nebo březnu by takové číslo bylo považováno za velmi nízké. Od 5. března do 13. dubna neexistoval jediný den s výsledkem pod 2 % a ve druhé polovině dubna představovalo 1,5 % průměr. V květnu existuje zatím pouze 5 dní, kdy se poměr pozitivních testů vyšplhal nad 1 %, v porovnání s dubnem, ve kterém bylo pouze u třech dnů dosaženo výsledku pod 1 %.

Graf 3: Počet provedených testů/den a procento pozitivních testů v České republice za posledních 14 dní.

Zdroj: MZČR

Zotavování České republiky probíhá dle očekávání pomalu. Žádná země neočekává, že by se ji z koronavirové pandemie podařilo dostat za jeden či dva měsíce. Jedná se o pomalý a nepřetržitý boj s cílem dosáhnout úplného uzdravení obyvatelstva.