Kam směřuje česká politika a co můžeme očekávat v nejbližší době? Jak se naše společnost vypořádá s problematikou sucha? A co bude pro svět znamenat, pokud KLDR získá jaderné zbraně? Jednoduše jsou témata, která se dotýkají každého z nás. Naši přední analytici proto pro Vás pravidelně připravují stručné komentáře a v kostce přináší náš pohled na věc.

Apokalypsa v USA? Ne tak docela

V současnosti je složité se v televizi, na internetu nebo při čtení novin vyhnout informacím o průběhu koronavirové pandemie v USA. Američané mají celosvětově nejvíce potvrzených případů a úmrtí, což se některým může zdát jako opravdová apokalypsa. Pravda je ovšem taková, že mnoho zpráv je zkreslených a jsou navíc přinášeny pouze z nejzasaženějších oblastí.

Pandemie nejvíce postihla severovýchodní region, ze kterého pochází 49 % případů z celkového počtu nakažených v rámci USA. Tento region dle Úřadu pro sčítání lidu USA tvoří 9 států a 17,1 % celkové populace. Pokud se podíváme na USA jako celek, je zřejmé, že situace v severovýchodním regionu nevypovídá o situaci ve zbytku země. V případě, že vezmeme v potaz velikost populace a počet potvrzených případů, přijdeme na to, že USA nedosahuje ani takových čísel jako evropské země Belgie, Irsko nebo Španělsko.

Obrázek 1: Počet potvrzených nakažených na jeden milion obyvatel.

* Státy s celkově méně než 1000 případy.
Zdroj: Worldometers

U počtu úmrtí se jedná o podobný příběh, jelikož například Francie, Švédsko, Velká Británie nebo Nizozemsko mají v přepočtu na milion obyvatel větší počet mrtvých než USA. Proč tedy stále posloucháme hrozivé zprávy o situaci v USA, když v jiných zemích je situace horší? Hlavním faktorem je, že lidé milují (mnohdy nevědomky) negativní zprávy.

Negativní zprávy číhají všude a může se zdát, že se na světě stále děje něco hrozivého. Pokud chceme být spravedliví, musíme přiznat, že špatné věci se opravdu dějí. Lidé mají negativní zprávy rádi, a proto nám je média na základě nabídky a poptávky poskytují. Dokázala to studie z roku 2014 provedená na McGill University v kanadském Montrealu. Účastníci studie museli uvést preferovaný typ zpráv a podrobit se několika cvikům zahrnující online čtení zpráv a sledování dvou videí, při kterých byl sledován pohyb jejich očí. Účastníkům byla tato skutečnost sdělena spolu s informací, že si mohou vybrat libovolný článek, který se jim líbí. Pohyb očí ale nebyl pro výsledky studie podstatný, jelikož vědci zjistili, že bez ohledu na preference si účastníci pravděpodobně vyberou negativní obsah. Studie také zjistila, že čím více se člověk zajímá o politiku, tím je pravděpodobnější, že si vybere negativní obsah.

Obrázek 2: Počet mrtvých na jeden milion obyvatel.

* Státy s celkově méně než 1000 případy.
Zdroj: Worldometers

Proč ale máme rádi negativní zprávy o USA? V souvislosti s koronavirovou pandemií je to zcela jasné, jelikož mají v současnosti nejvyšší počet potvrzených případů i úmrtí, a proto je tamní situace pro média tak zajímavá. Předtím se pozornost ubírala směrem ke Španělsku, Itálii, Francii nebo Číně. Tendenci číst negativní zprávy prohlubuje také politické prostředí v USA, které je extrémně polarizované, k čemuž opět přispívají média. Především nonstop zpravodajství na kabelových kanálech CNN a Fox News. Studie Stanfordské univerzity z roku 2020 měří nárůst polarizace v devíti zemích OECD za posledních 40 let a nejhůře z ní vychází USA. Výzkum ukázal, že prudké zrychlení růstu polarizace v americké politice začalo v 90. letech, a tedy zhruba ve stejnou dobu, kdy se na scéně objevila stanice Fox News (CNN začalo v roce 1980).

Co tato polarizace americké politiky znamená pro zbytek světa? Jednoduše to, že politická situace v USA často zajímá mnoho lidí žijících mimo její území. Americké politické prostředí vypadá často nevraživější. Protesty proti opatřením přijatým v souvislosti s koronavirovou pandemii jsou vidět po celém světě, ale upřímně řečeno, jen některé z nich působí tak zábavně, jako ty v USA. Co je z pohledu pozorovatele zábavnější: tisíc izraelských demonstrantů stojících dva metry od sebe a protestujících proti údajně nedemokratickým opatřením proti šíření koronaviru nebo protest v USA, kde demonstranti chodí se zbraněmi v ruce a porovnávají karanténu s tábory smrti nebo otroctvím?

Média ukazují americké demonstranty nesoucí transparenty s provokativními slogany a provolávající hesla porovnávající karanténu se zločiny proti lidskosti z prostého důvodu – je to zábavné a jejich diváci a čtenáři to chtějí vidět. Tito demonstranti tvoří pouze zlomek občanů, jelikož miliony lidí sedí doma a dodržují vládní opatření. Protesty zvyšující polarizaci společnosti, partyzánské zpravodajské sítě zkoušející zdiskreditovat protější stranu nebo zajímavě sestříhané nahrávky z vystoupení prezidenta Trumpa se často stávají zábavným obsahem Facebooku.

Situace v USA zdaleka není ideální a některé části země jsou pandemií vážně zasaženy. Severovýchodní region je na tom nejhůře, a proto by bylo mylné si myslet, že stejný stav panuje rovnoměrně v celé zemi.