Kam směřuje česká politika a co můžeme očekávat v nejbližší době? Jak se naše společnost vypořádá s problematikou sucha? A co bude pro svět znamenat, pokud KLDR získá jaderné zbraně? Jednoduše jsou témata, která se dotýkají každého z nás. Naši přední analytici proto pro Vás pravidelně připravují stručné komentáře a v kostce přináší náš pohled na věc.

Institut pro politiku a společnost pořádá více akcí než ostatní politické think tanky dohromady

Vzhledem ke změně způsobu financování politických stran, které část svých příjmů ze státního rozpočtu za výsledek ve volbách odvádí tzv. politickým institutům, je zajímavé se podívat, kam peníze daňových poplatníků jednoduše jdou. Co politické instituty neboli think-tanky dělají?

Výše finančních příspěvků se odvíjí od volebních výsledků mateřských stran, a tudíž má Institut pro politiku a společnost, blízký hnutí ANO, aktuálně nárok na nejvyšší příspěvek. Často se proto ocitá na očích více než jiní. A to je dobře! Spousta z Vás se ptá, co Institut dělá a jakým oblastem se věnuje. Pojďme se na to podívat podrobněji.

Institut působí na pomezí oblastí výzkumu a vzdělávání, politiky, sociálních a ekonomických témat a nevládního sektoru, jak se od think-tanku tohoto typu očekává. Skrze veřejné debaty si klade za cíl edukovat společnost v otázkách politických, ekonomických, společenských, bezpečnostních, ekologických atp. Skrze pracovní snídaně propojuje přední zástupce české politické scény s nejvyššími představiteli významných firem a podniků působících na území České republiky. Činnost se ale rozšířila i na mezinárodní, zejména evropskou úroveň.

Institut odborníkům i široké veřejnosti pravidelně poskytuje analýzy na vybraná témata věnující se aktuálním českým i zahraničním otázkám. Jako jediný think-tank v České republice je součástí ELFu (European Liberal Forum), se kterým spolupracuje na řadě aktivit (konference, debaty, kulaté stoly, vzdělávací akce atp.), které odrážejí především liberální a evropská témata.

Vedle tohoto pokrývá Institut celou řadu dalších témat, což ostatní organizace tohoto typu v Česku prozatím nedělají a zaměřují se například jen na mezinárodní otázky, Evropskou unii atp. Akce pro veřejnost i pro zvané hosty se konají pravidelně a díky tomu dochází k rozvoji diskutovaných témat. Tak dochází k návaznosti a snaze řešit předložené otázky a problémy. Institut se svou činností snaží skutečně ovlivnit dění ve společnosti i v politice. Všechny výstupy jsou veřejné.

Porovnání stranických think tanků za rok 2019[1]

Zdroj dat: Jedná se o údaje, které think-tanky uvádí na svých webových stránkách v sekci akce/pozvánky a publikace/analýzy/policy papers v období 1. 1. – 31. 7. 2019. Do celkového počtu publikací nebyly zahrnuty komentáře a běžné webové články.

* Web TOPAZu neobsahuje sekci akce.

** Na transparentním účtu iSTAR není evidován žádný příspěvek.

Z přehledu je patrné, že Institut pořádá desítky různých akcí a rovněž vydává nejvíce odborných analýz a textů prostřednictvím kterých pravidelně otevírá zásadní témata. Diskuzím dáváme nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Nezapomeňte odebírat náš pravidelný newsletter  a podívejte se na nejbližší akce, které připravujeme.

Děkujeme za Vaši přízeň a za cenné podněty. Nepolevíme!

[1] Data pochází z webových stránek jednotlivých organizací.

[2] Uvedené číslo nereflektuje disproporci týkající se rozsahu akce (např. dvoudenní mezinárodní konference vs. hodinová debata s politikem).

[3] Celkový počet ukazuje analytické výstupy, které lze považovat jako podklad (policy paper, policy brief) obvyklý pro práci policy a decision makera. Komentáře a standardní webové články nejsou započítány.

[4] Hodnota pochází z výpisů transparentního účtu, na nějž je odkazováno na webu organizace.