Kam směřuje česká politika a co můžeme očekávat v nejbližší době? Jak se naše společnost vypořádá s problematikou sucha? A co bude pro svět znamenat, pokud KLDR získá jaderné zbraně? Jednoduše jsou témata, která se dotýkají každého z nás. Naši přední analytici proto pro Vás pravidelně připravují stručné komentáře a v kostce přináší náš pohled na věc.

Jak má Praha 6 nakládat s památníky a pomníky? 

Rozhodně o ně musí pečovat a udržovat je. Městská část je hlavním správcem většiny veřejných ploch a sama rozhoduje o umísťování nových uměleckých děl, o jejich formě i odkazu, který symbolizují. Konečně je také většinou financuje, pokud nejsou darem, v takovém případě rozhoduje o jeho přijetí a umístění. V tomto směru je městská část plně a právně příslušná k rozhodnutí, jak s pomníky nakládat. Socha maršála Koněva je historický vojenský pomník konkrétní osoby, kterou si většina zastupitelů již nepřeje, tak bude přesunuta nebo odstraněna.
Ještě za naší účasti v minulém období byly doplněny cedule s úplnými historickými fakty. Na tento vojenský památník se vztahuje ona dohoda z roku 1995 a tu by měla ctít i městská část Prahy 6. Jenže o pomníky se pečuje jinak, než, že se zahalí do lešení s černou plachtou. To je politický akt v podání pana starosty, který byl úplně zbytečný, ale záměrný. Městská část Praha 6 v roce 2018 restaurovala pomník Pruským vojákům, kteří zahynuli při obléhání Prahy v roce 1866 pod barokními hradbami na Hradčanech. Neměli bychom jej ale spíš taky raději přesunout jinam…?
Autorem textu je Martin Polách, zastupitel ANO, MČ Praha 6.