Kam směřuje česká politika a co můžeme očekávat v nejbližší době? Jak se naše společnost vypořádá s problematikou sucha? A co bude pro svět znamenat, pokud KLDR získá jaderné zbraně? Jednoduše jsou témata, která se dotýkají každého z nás. Naši přední analytici proto pro Vás pravidelně připravují stručné komentáře a v kostce přináší náš pohled na věc.

Povinná maturita z matematiky

Žijeme v exponenciální době postavené na technologiích, které vyžadují kompetence v oblasti matematiky a do budoucna to bude stále důležitější. V daný okamžik nejde nutně jen o její znalost, ale jde obecně o přístup k řešení problému. Dokázat jej analyzovat, pochopit jeho vnitřní logiku a následně navrhnout řešení založené na korektní argumentaci.

Maturita z matematiky se tak de facto stává “maturitou z myšlení”. Léta se o těchto věcech v odborných kruzích hovořilo a z důvodu vše řádně připravit, byl dohodnut i termín zavedení maturitní zkoušky z matematiky až na rok 2021 a 2022. Bylo a je třeba výuku matematiky změnit, ale zjevně v tom MŠMT nepokročilo. Považuji to za selhání, které je nutné napravit a nikoliv věci dále jen odkládat. Odložením problému problém nevyřešíme.

ČR je ve srovnání s okolním světem v oblasti znalosti matematiky na tom stále hůře. Tím, že budeme dále snižovat nároky na naše studenty, zcela určitě situaci k lepšímu nezměníme.