Kam směřuje česká politika a co můžeme očekávat v nejbližší době? Jak se naše společnost vypořádá s problematikou sucha? A co bude pro svět znamenat, pokud KLDR získá jaderné zbraně? Jednoduše jsou témata, která se dotýkají každého z nás. Naši přední analytici proto pro Vás pravidelně připravují stručné komentáře a v kostce přináší náš pohled na věc.

Slovenskí študenti v Českej republike – odradí ich drahé bývanie?

Financovanie štúdia sa stáva pre mladých ľudí každým rokom náročnejšie. Bývanie je položkou, ktorá bezpochyby zoberie študentom každý mesiac veľkú časť rozpočtu. Česká republika patrí medzi európske krajiny s najprudším zdražením bytov a tento fakt vytvára celospoločenský problém. Pri porovnaní cien bývania s príjmami ľudí patria byty v Českej republike k najhoršie dostupným v celej Európe. Obyvatelia s priemerným platom si nemajú šancu v budúcnosti zaobstarať vlastné bývanie v Prahe. Odborníci sa nevedia zhodnúť na tom, kedy by sa zdražovanie nehnuteľností mohlo zastaviť. Prepad cien nepriniesla ani pandémia koronavírusu, ktorá však ovplyvnila aspoň ceny nájmov. Táto situácia je v súčasnosti kritická a jej neriešenie môže vyústiť k odchodu mladých ľudí z Prahy, medzi ktorými je aj množstvo slovenských študentov, ktorých vysoké ceny bývania odrádzajú.

Nájmy bytov za posledný rok klesli v Českej republike najviac v Prahe, kde zlacneli v prvej polovici 2021 vplyvom nízkeho dopytu, keďže do mesta neprichádzali turisti ani študenti. S blížiacim sa akademickým rokom a príchodom študentov sa však situácia zmenila, nájmy začali rásť každým týždňom aj o 100 Kč. V Prahe v súčasnosti študuje celkovo 130 000 študentov, pričom mnoho z nich preferuje ubytovanie mimo študentské domovy. Ceny nájmov budú v nasledujúcom období stúpať aj vplyvom iných faktorov – očakávaného nárastu cien energií, inflácie či zdražovanie stavebných materiálov, ale taktiež aj kvôli zvýšenej úrokovej sadzbe Českej národnej banky.

Dôležitý faktor pri výške cien nájmov v Prahe zohrávajú taktiež služby krátkodobých prenájmov, akou je napríklad Airbnb. Často sa môžeme stretnúť s názorom, že práve Airbnb môže za zdražovanie nájmov v Prahe, s čím niektorí odborníci nesúhlasia. Tí tvrdia, že služby krátkodobých prenájmov využívajú najmä turisti, ktorí hľadajú ubytovanie najmä v centre mesta, ktoré je veľmi drahé. Väčšina obyvateľov tak na tieto byty aj tak nemá financie a preto neovplyvňujú ceny nájomného v ostatných častiach Prahy. Za uplynulý rok sme však mohli sledovať pokles cien nájomného aj z toho dôvodu, že do Prahy kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii neprichádzali turisti. Majitelia bytov určených na prenájom Airbnb boli nútení ponúknuť svoje nehnuteľnosti na dlhodobý prenájom, čím sa zvýšila ponuka nájomného bývania v meste. Myslím si teda, že Airbnb do značnej miery ovplyvňuje ceny nájmov v Prahe.

Bezmála polovicu zahraničných študentov študujúcich v Českej republike tvoria Slováci, ktorých je na miestnych vysokých školách zhruba 22 000, čo je až šesťkrát viac, ako tomu bolo v roku 2000. Pre slovenských študentov je dlhodobo obľúbeným českým mestom Brno. Potvrdzuje to aj zaujímavý fakt z roku 2016, kedy na fakulte informatiky Masarykovej univerzity tvorili slovenskí študenti až 49 % všetkých študentov, čím prevýšili počet domácich vysokoškolákov. Nemenej obľúbená je Praha, ktorá láka študentov prestížnymi univerzitami. Česká republika má pre Slovákov oproti iným krajinám niekoľko výhod – je to krajina, s ktorou nás spája spoločná história a kultúra, neexistuje jazyková bariéra  a štúdium je pre slovenských študentov podľa európskej legislatívy bezplatné.

Štúdium v zahraničí znamená taktiež vyššie životné náklady, čo by navyše pri súčasnej kritickej situácii s nehnuteľnosťami v Prahe mohlo mnohých slovenských študentov odradiť. Je však v súčasnosti bývanie v Prahe pre študentov drahšie ako bývanie v Bratislave či Brne? Pri tomto porovnaní môžeme začať s cenami ubytovania na štátnych internátoch. Najlacnejšia v tomto meraní je Bratislava, kde študent za ubytovanie v študentskom domove zaplatí mesačne priemerne 2258 Kč. Všeobecne sa však dá povedať, že cena internátneho ubytovania v Bratislave priamo korešponduje s poskytovanou kvalitou ubytovania, keďže mnoho ponúkaných izieb je vo veľmi zlom stave. Drahšie internáty sú v Brne, kde študenti mesačne zaplatia za lôžko v priemere 3167 Kč. Pražské študentské domovy vyšli z tohto porovnania ako najdrahšie, študenti zaplatia za izby priemerne 3455 Kč. Sú to zároveň najdrahšie internáty v Českej republike. Slovenským študentom však vyššie výdavky za ubytovanie v študentských domovoch môže pomôcť pokryť ubytovacie štipendium.

Zdroj: https://www.ceskovdatech.cz/clanek/162-bydleni-pro-mlade/

Mnoho študentov preferuje komfortnejšie bývanie v podnájme, za ktoré si musia priplatiť. Najlacnejší podnájom spomedzi troch porovnávaných miest si môžu nájsť študenti v Brne, kde je momentálne priemerná cena za nájom 290 Kč za m². Nájomné bývanie v Prahe a Bratislave je v súčasnosti zhruba rovnako drahé, kým v metropole Česka je priemerná cena 324 Kč za m², v hlavnom meste Slovenska je to 328 Kč za m². Pri zhrnutí sa teda dá tvrdiť, že bývanie v Prahe je pre študentov spomedzi týchto troch miest najdrahšie.

Praha je v rámci HDP jedným z najúspešnejších a najbohatších regiónov v Európe. Vlastníci nehnuteľností tak pochopiteľne na tento trend reagujú a prispôsobujú ceny západoeurópskym štandardom. Hodnota nehnuteľností či podnájmov sa zvyšuje najmä z dôvodu, že bytov je v Prahe vo všeobecnosti veľmi málo a dopyt mnohonásobne prevyšuje ponuku. Za minulý rok sa postavilo spomedzi hlavných miest krajín V4 najmenej bytov práve v Prahe a ich cena je v regióne taktiež najvyššia.

Veľkým problémom je proces vydávania stavebného povolenia, ktoré v Českej republike trvá veľmi dlho. Podľa rebríčka Doing Business sa v rýchlosti vybavovania stavebného povolenia umiestnilo Česko zo 190 krajín na 157. mieste. Lepšie sa v rebríčku umiestnili aj mnohé exotické krajiny ako napr. Gabon, Demokratická republika Kongo či Zimbabwe. Najviac bytov spomedzi hlavných miest krajín V4 postavili v pomere k počtu obyvateľov vo Varšave, kde trvá proces vydávania stavebného povolenia asi 6 mesiacov. Nová česká vláda tak bude mať pred sebou náročnú úlohu – popasovať sa s týmto celospoločenským problémom. Jedným z prvých krokov by mala byť reforma stavebného zákona, avšak iba táto zmena problém s bývaním v Prahe nevyrieši. Uvidíme teda, aké ďalšie kroky podnikne nová vláda a ako sa nedostupnosť bývania v Prahe bude vyvíjať v nasledujúcich rokoch.