Stáž: 5. 10. – 4. 12. 2016

V dnešnom nastavení vysokoškolského štúdia a súčasnej situácií zamestnanosti absolventov vysokých škôl je z môjho pohľadu nevyhnutné zapájanie sa do rôznych projektov a stáži popri štúdiu a skvelou možnosťou ako získať nové poznatky a skúsenosti je práve absolvovanie mobility Erasmus +.  Ako študenta odboru Verejná správa ma zaujíma všetko spojené s verejným sektorom a preto som sa rozhodol vyskúšať stáž v Inštitúte pre politiku a spoločnosť v Českej republike prostredníctvom práve spomínanej mobility. Výhodou mobility je napríklad aj to, že grant, ktorý dostanete pred nástupom na stáž Vám dokáže pokryť všetky výdavky spojené s absolvovaním stáže a preto sa môžete naplno venovať práci. V inštitúte som stážoval po dobu dvoch mesiacov, a prichádzal som do kontaktu s vysokopostavenými osobami z českého i zahraničného politického prostredia, s uznávanými odborníkmi na rôzne oblasti zamerané, či už na priemysel, vzdelávanie alebo zahraničnú politiku.

img_4417

Výhodou stáže bolo práve to, že som sa mohol venovať oblastiam, ktoré boli pre mňa nové a vyskúšať si prácu, napríkad na :

  1. Public Relations – staranie sa o PR, čo bola pre mňa nová skúsenosť a v dnešnej digitálnej dobe považujem PR za kľúčovú oblasť, ktorá rozhoduje o tom, či je podnik alebo aj inštitút úspešný.
  2. Online marketingu – mal som veľký priestor na realizáciu vlastných nápadov pri zlepšovaní online marketingu inštitútu a následne sledovanie progresu
  3. Konferenciách, debatách – podieľal som sa na organizovaní rôznych udalosti a konferencií
  4. Reportoch – písanie reportov z niektorých debát s cieľom oboznámenia ľudí, ktorí sa nemohli zúčastniť so základným obsahom organizovanej udalosti a veľa ďalších úloh

Zúčastnil som sa rôznych debát, kde vystupovali zaujímaví ľudia a bola možnosť diskutovať o súčasných problémoch v Českej republike, o aktuálnej situácií v zahraničí, zahraničnej politike, a pod.

Debaty a konferencie na ktorých som sa osobne zúčastnil :

Evropská unie – výzvy pro slovenské předsednictví – stretnutie sa venovalo práve prebiehajúcemu slovenskému predsedníctvu Rady Európskej únie, kde sa diskutovalo s veľvyslancom Slovenskej republiky Petrom Weissom a Pavlom Teličkom, bývalým eurokomisárom.

jan_bb-7-10

Jak Prahu proměnit v udržitelné město připravené na výzvy 21. století? – raňajky s Petrou Kolínskou, námestníčkou primátorky hl. m. Prahy, a Petrom Hlaváčkom, bývalým riaditeľom Inštitútu plánovania a rozvoja hl. m. Prahy. Zaujímavé bolo sledovať výmený názorov oboch panelistov na zmenu územného plánu mesta Prahy. V rámci debaty bol prezentovaný plán, ktorý prichádza so zmenou paradigmy v plánovaní mesta.

Závislost české ekonomiky na autoprůmyslu, páčilo sa mi na tejto debate, že  som mohol sledovať výmenu názorov predstaviteľa automobilky Škoda a ďalších panelistov, z ktorých niektorí tvrdili, že do 15 rokov má klesnúť automobilová výroba po prepočte na 10% celkovej produkcie. Vystupoval námestník ministra priemyslu a obchodu ČR, viceprezident zväzu priemyslu a obchodu ČR a ďalší zaujímaví hostia. Diskutovalo sa aj hlavne o tom, či je ovládanie českého automobilového priemyslu zahraničnými firmami nebezpečné a ako ovplyvní český automobilový priemysel prichádzajúca revolúcia.

Americké prezidentské volby – veľmi ma zaujala táto debata o tom, prečo sa v dnešnej dobe dostavajú populisti do vysokých štátnych funkcií a aké následky môže mať do budúcnosti zvolenie si jednotlivých kandidátov, ktorí sa prebojovali až do záverečného kola. V debate o amerických voľbách vystupovala Alžběta Králová, konzultantka Inštitútu politického marketingu, Roman Joch, riaditeľ Občianskeho inštitútu a ďalší hostia, ktorí hovorili o tom, aké sú hlavné témy, s ktorými sa snažia kandidáti osloviť voliča.

Life after Brexit: A new way forward for the EU – debaty usporiadanej v rámci konferencie Forum 2000 sa zúčastnil napríklad Kryštof Kruliš, výskumník v Asociácií pre medzinárodné otázky a Jan Kovář, analytik v Ústave medzinárodných vzťahov.

Vodní doprava v Praze – zúčastniť sa semináru, ktorý sa konal na lodi bol naozaj príjemný žážitok. Písal som report z debaty, kde sa ako panelisti predstavili napr. Jan Kupeček, riaditeľ a konateľ spoločnosti TBG Metrostav, Klára Němcová, riaditeľka v štátnej plavebnej správe alebo Jan Bukovský, zástupca riaditeľa v Riaditeľstve vodných ciest ČR.

jan_debata-18-10

Boj o veřejné mínění – novodobá ruská propaganda v debate vystúpili napr. Alexander Morozov, ruský politológ, novinár, bloger a zakladateľ Moskevského blogerského klubu Immanuela Kanta a  Alexander Ryklin, ruský novinár a bloger, šéfredaktor internetového časopisu „Ezhednevnyi Journal“.

O cílech a podmínkách podpory výzkumu a vývoje v Česku – úlohou seminára bolo načrtnúť a diskutovať tie kroky v podpore výskumu, vývoja a inovácií, ktoré je možné a potrebné uskutočniť ešte v tomto volebnom období. Zúčastnili sa napr. Rut Bízková, konzultantka, bývalá predsedkyňa Technologickej agentúry ČR, Simona Weidnerová, výkonná riaditeľka ISEA Petr Matějů, sociológ, vysokoškolský učiteľ, bývalý predseda Grantovej agentúry ČR a ďalší.

img_4135

Ako ste si mohli prečítať, tak témy boli zaujímavé a jednalo sa o široké spektrum oblastí, do ktorých jednotlivé debaty zapadali. Stáž by som odporučil študentom, ktorí sa chcú naučiť niečo nové, dozvedieť sa viac z prostredia českej politiky a zaujímajú ich veci verejné. Bude vás čakať príjemný a veselý kolektív, takže sa určite netreba báť tejto skúsenosti.

khjkhj