V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Jakožto student závěrečného ročníku bakalářských studií na univerzitě jsem dostal příležitost uplatnit své nabyté znalosti a dovednosti v Institutu pro politiku a společnost, kterému bych nadmíru rád vyjádřil vděk za tak hodnotnou příležitost. Nikdy v minulosti jsem nebyl vystaven pracovním požadavkům na podobné úrovni, je to pro mě tedy velmi cenné také z hlediska přizpůsobení se k zcela novému pracovnímu prostředí, metodice a dynamice práce. Kolegům patří velký vděk za vřelý přístup, perfektní komunikaci a zpětnou vazbu. S institutem jsem se účastnil mezinárodní konference na téma Výzvy pro transatlantické vztahy a měl tak příležitost úspěšně pozvat k účasti hostujícího amerického výzkumníka naší fakulty jakožto řečníka k jednomu z probíraných panelů. Kolegům jsem také pomáhal s drobnějšími záležitostmi, jako byla tvorba a sdílení představení řečníků a moderátorů konference na sociálních sítích, kde jsem si mohl procvičit práci se základním grafickým designem pro Facebook. V průběhu stáže jsem rovněž vypracoval dva textové dokumenty v anglickém jazyce, které plně odpovídaly znalostem a rozhledu, který jsem nabyl a mohl nabýt v rámci studia. Vyzkoušel jsem si pochopitelně také všednější úkoly v rámci institutu, jako jsou reporty, překlady, či tvorby a úpravy anotací. Především jsem velmi vděčný paní ředitelce, Šárce Shoup, která mi umožnila projevit se v analytické oblasti a zpracovat pro institut téma týkající se srovnání fiskální bilance migrantů a místních občanů zemí OECD na základě příslušného výzkumu zmíněné organizace. Požadovaný obsah této analýzy mi umožnil pracovat s daty, grafy, čísly a obecně parametry, které nikdy nebyly součástí mých každodenních studijních povinností na univerzitě v rámci našeho programu. Ze spolupráce s paní analytičkou Pavlínou Soukupovou mám pouze kladné dojmy a chci jí poděkovat za velmi příjemné vedení a spolupráci. Jedná se pro mě osobně o nejcennější součást této stáže. Stáž v tomto institutu mohu vřele doporučit všem se zájmem o mezinárodní vztahy, aktuální dějství, ekonomiku, sociální otázky a mnoho dalších příslušných oblastí. Velkou výhodou institutu je, že má skutečně široký záběr na mnohá témata, což vyžaduje stejně tak široký rozhled. Vděčný jsem také za časovou flexibilitu, kdy si lze vybrat dokonce konkrétní dny a časové rozmezí v týdnu, v rámci kterých budete pracovat. Získal jsem mimo jiné také větší sebevědomí při plnění zadaných úkolů.

Jakožto student závěrečného ročníku bakalářských studií na univerzitě jsem dostal příležitost uplatnit své nabyté znalosti a dovednosti v Institutu pro politiku a společnost, kterému bych nadmíru rád vyjádřil vděk za tak hodnotnou příležitost. Nikdy v minulosti jsem nebyl vystaven pracovním požadavkům na podobné úrovni, je to pro mě tedy velmi cenné také z hlediska přizpůsobení se k zcela novému pracovnímu prostředí, metodice a dynamice práce. Kolegům patří velký vděk za vřelý přístup, perfektní komunikaci a zpětnou vazbu. S institutem jsem se účastnil mezinárodní konference na téma Výzvy pro transatlantické vztahy a měl tak příležitost úspěšně pozvat k účasti hostujícího amerického výzkumníka naší fakulty jakožto řečníka k jednomu z probíraných panelů. Kolegům jsem také pomáhal s drobnějšími záležitostmi, jako byla tvorba a sdílení představení řečníků a moderátorů konference na sociálních sítích, kde jsem si mohl procvičit práci se základním grafickým designem pro Facebook. V průběhu stáže jsem rovněž vypracoval dva textové dokumenty v anglickém jazyce, které plně odpovídaly znalostem a rozhledu, který jsem nabyl a mohl nabýt v rámci studia. Vyzkoušel jsem si pochopitelně také všednější úkoly v rámci institutu, jako jsou reporty, překlady, či tvorby a úpravy anotací. Především jsem velmi vděčný paní ředitelce, Šárce Shoup, která mi umožnila projevit se v analytické oblasti a zpracovat pro institut téma týkající se srovnání fiskální bilance migrantů a místních občanů zemí OECD na základě příslušného výzkumu zmíněné organizace. Požadovaný obsah této analýzy mi umožnil pracovat s daty, grafy, čísly a obecně parametry, které nikdy nebyly součástí mých každodenních studijních povinností na univerzitě v rámci našeho programu. Ze spolupráce s paní analytičkou Pavlínou Soukupovou mám pouze kladné dojmy a chci jí poděkovat za velmi příjemné vedení a spolupráci. Jedná se pro mě osobně o nejcennější součást této stáže. Stáž v tomto institutu mohu vřele doporučit všem se zájmem o mezinárodní vztahy, aktuální dějství, ekonomiku, sociální otázky a mnoho dalších příslušných oblastí. Velkou výhodou institutu je, že má skutečně široký záběr na mnohá témata, což vyžaduje stejně tak široký rozhled. Vděčný jsem také za časovou flexibilitu, kdy si lze vybrat dokonce konkrétní dny a časové rozmezí v týdnu, v rámci kterých budete pracovat. Získal jsem mimo jiné také větší sebevědomí při plnění zadaných úkolů.