V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Stáž v Institutu pro politiku a společnost pro mě byla velmi přínosnou zkušeností a ráda bych všem poděkovala. Kolektiv i prostředí bylo velice příjemné a díky tomu má stáž proběhla bez problémů.

Jako velmi přínosné hodnotím psaní policy paperů, díky kterým jsem si mohla v praxi vyzkoušet poznatky ze školy a rozvíjet své dosavadní znalosti. Jako první jsem analyzovala plnění programových priorit pro komunální volby 2018 a následně téma rozepsala do policy paperů. Jednalo se o časově poměrně náročnou práci, která byla ovšem zajímavá a přinesla také zajímavé výsledky. Kladně hodnotím také komentáře mých kolegů, které byly věcné a díky kterým jsem měla možnost práci posunout lepším směrem. Rozhodně musím říct, že tento úkol mi pomohl rozvíjet dovednosti, které využiji nejen pro své další vzdělání. V rámci mého oboru Veřejné politiky, jsou podobné analýzy velice důležitou součástí.

Druhým úkolem v rámci mé stáže byla analýza současného stavu bydlení v Praze. Opět se jednalo o přínos, v tomto případě jsem si především procvičila analýzu jednoho konkrétního problému, kterou také často využívám ve škole. Další úkoly byly například pomoc při porovnání Francie a Řecka z ekonomického hlediska, dohledávání informací a jiné drobné úkoly.

Zúčastnila jsem se také dvou akcí pořádaných Institutem – 10 let od finanční krize a Ruská asertivita na hranicích. Hrozba pro demokratické systémy středoevropských států?. Na událostech jsem pomáhala s přípravou a v případě první z nich jsem také psala zápis. Akce byly zajímavé a byly zpestřením této stáže.

Na závěr bych chtěla uvést, že mě zadané úkoly bavily a určitě vidím reálněji možnou budoucí náplň své práce. V praxi jsem si vyzkoušela věci, které jsem ve škole měla zprostředkované především skrze teorii a procvičila si psaní, které je nedílnou součástí mého studia. Líbilo se mi potkávání zajímavých lidí, různorodost práce a její přínos nebo možnost publikovat.