V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Institut pro politiku a společnost je skvělá organizace, zaměřující se na inovace a poctivý dialog s cílem posunout Českou republiku a ostatní členské státy Evropské unie mezi ta nejlepší místa pro život, práci a investice. Během stáže jsem se podílel na komunikaci týkající se projektu Digitální Česko a zároveň pro Institut procházel a recenzoval různé publikace. Tato zkušenost mi tak umožnila pochopit vnitřní fungování think tanku a problémy, kterým Česká republika čelí. Díky stáži jsem se mimo jiné seznámil také s českou pracovní kulturou, která mi připadala velmi inovativní, podporující pozitivní rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.