V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Z Institutu pro politiku a společnost jsem si odnesl mnoho skvělých zkušeností. V rámci úkolů jsem mohl prohlubovat znalosti v oblasti svého studijního oboru, naučit se reagovat a řešit situace rychle, ale účinně, stejně jako analyzovat současné mezinárodní dění. V institutu jsem byl velice spokojený, protože mi byla dána značná míru svobody v mých úkolech, pracoval jsem bez tlaku a v přátelské atmosféře.

Jsem spokojený se způsobem, jakým je institut strukturován z hlediska osobních vztahů a způsobu, jakým zachází se svými stážisty: z mých zkušeností v institutu (srpen-listopad 2020) mohu říci, že tým IPPS je kvalifikovaný, otevřený, ochotný a flexibilní. Bylo potěšením pracovat v tomto teamovém prostředí, kde – na rozdíl od toho, co by si člověk mohl myslet – jsou stážisté vedeni k vlastní pracovní iniciativě a nejsou jen posíláni, aby „dělali fotokopie“ nebo připravovali kávu pro starší kolegy.

Institut se nachází v samém srdci Prahy a postupem času je vidět jeho stále narůstající důležitostí ve zprostředkovávání debat mezi politiky a společností. Tým IPPS mi ukázal jejich nadšení a silný závazek v organizování akcí s širokou působností, zejména pokud se jedná o hosty mnoha online konferencí, které se uskutečnily během mé stáže, a to i navzdory pandemie Covid-19.

Ze své zkušenosti mohu říci, že v Institutu pro politiku a společnost panuje tvůrčí prostředí; já jsem ocenil zejména jednoduchost a efektivnost jeho správy: administrativní otázky byly rychle vyřešeny; komunikace byla bez problémů.

Moje činnost byla orientována zejména na tvorbu analýz – policy briefů a policy paperů. To vše s ohledem na mou časovou flexibilitu a osobní harmonogram. Institut poskytuje prostor pro osobní rozvoj i možnost výběru ve sledování konkrétních témat. Kvůli pandemii jsem musel většinu své stáže pracovat z domova, ale to nijak nenarušilo kontakt s ostatními zaměstnanci institutu ani kvalitu práce.

Jsem spokojen s možnostmi, které mi, a dalším stážistům, stáž v IPPS nabídla v oblasti mého vysokoškolského učení, stejně jako v posílení mé odpovědnosti, pokud jde o tvorbu sdíleného obsahu, zvýšenou kreativitu a zdokonalení jazykových znalostí. Závěrem se domnívám, že investice do mladých lidí jsou dnes důležitější než kdy jindy a institut tento aspekt odráží.