V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Moji tříměsíční stáž v Institutu pro politiku a společnost hodnotím velmi pozitivně, jelikož mi poskytla mnoha příležitostí se zdokonalit v politickém odvětví a zároveň nabrat zkušenosti, které zcela jistě uplatním ve svém profesionálním životě. V průběhu své stáže jsem měla možnost se podílet na mnoha zajímavých projektech a debatách, které mi otevřely obzory a umožnily mi nahlédnout do pracovního světa. 

Během své stáže jsem se především zaměřovala na práci s daty, překlady textů a vyhledáváním informací pro články, které Institut vydává. Kromě toho jsem také měla možnost se podílet na přípravě konference Digitální Česko 2022, která byla Institutem pořádaná. Stáž v Institutu pro politiku a společnost bych doporučila všem, kteří mají zájem nabrat zkušenosti a aktivně se podílet na přípravě různých projektů. 

Na závěr bych dodala, že tyto pozitivní zkušenosti by nebyly možné bez členů Institutu, kteří  od samého začátku mé stáže byli velmi nápomocní a přátelští a celkově mi zpříjemnili moje období strávené v Institutu, na které budu dlouho vzpomínat.