V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Stáž v Institutu pro politiku a společnost pro mě znamenala skvělou zkušenost do budoucího pracovního života. Během stáže jsem dostala příležitost nahlédnou do fungování think-tanku a aktivně se podílet na debatách či konferencích, které Institut pravidelně pořádá. Práce v Institutu vyniká svojí rozmanitostí a flexibilitou, neboť si stážista může vybrat, na čem bude pracovat, a naplánovat si směny podle vlastních potřeb.

Moje pracovní náplň sestávala z překladu textů, díky kterým jsem si vytříbila svoji úroveň anglického jazyka, správy Twitteru nebo doplňováni databáze kontaktů. V neposlední řadě jsem také pomáhala při organizaci nejrůznějších akcí, na kterých jsem měla možnost potkat mnoho zajímavých lidí od vrcholných politiků po odborníky z různých oblastí. Během svého působení v Institutu jsem se podílela například na přípravě a průběhu konference Digitální Česko 2022, které se účastnilo mnoho zajímavých řečníků včetně běloruské opoziční političky Světlany Tichanovské.

Na tomto místě bych ráda vyzdvihla rovněž ostatní zaměstnance Institutu, kteří byli po celou dobu stáže velmi kolegiální, přátelští a nápomocní. Vždy jsem se do kanceláře ráda vracela a pevně věřím, že s Institutem zůstanu v kontaktu i nadále.