V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Do Institutu pro politiku a společnost mě přivedl zájem o zkušenosti. V dnešní době už nestačí mít rozsáhlé odborné znalosti, je potřeba umět je použit v praxi. To bylo jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla, že nejlepší variantou bude stáž v mém oboru.

daria_bb-7-10Do té doby, než jsem začala pracovat v Institutu, jsem vůbec nevěděla, jak vypadá think-tank, co to je a jak funguje. Měla jsem strach z toho, že to nezvládnu. Brzy se ukázalo, že je to velice aktivní, kreativní a zajímavá každodenní činnost. I když skoro všechny úkoly byly jednoduché, byly důležité a záleželo na každém z nich. Zadání byla rozmanitá, práce byla nejenom analytická, ale i kreativní. Nejvíce mne zaujala práce s databázemi a hledání různých kontaktů, informací a podkladů pro každodenní činnost Institutu. Práce se zdroji či informacemi v anglickém jazyce je samozřejmým předpokladem, což rozvíjelo mé jazykové znalosti.

Nejzajímavější akcí dle mého názoru byla mezinárodní konference Výzvy pro Evropu, jíž jsem se zúčastnila ihned na začátku stáže.

daria_emc-19-10

Stáž v Institutu pro mě byla velice přínosná. Nejenom, že jsem uplatnila své znalosti a schopnosti, ale i potkala jsem  také řadu nových a zajímavých lidí.

Stáž v Institutu je flexibilní, svůj rozvrh si můžete nastavit sami, a proto tuhle stáž doporučuji studentům.

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat milým slečnám, které mě mou stáží prováděly – Šárce Prát, Marcele Voženílkové a Miroslavě Vitáskové. Na ně se můžete vždy obrátit, pokud máte nějaký problém, jsou velice milé a přátelské, proto jsem vždy chodila na stáž s radostí. A budu ráda i nadále spolupracovat s Institutem a ráda se zúčastním jeho dalších akcí!