V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Do Institutu pro politiku a společnost mě přivedl zájem o politické dění v ČR a Evropě, ale i možnost nahlédnout do aktivit, kterými se Institut podílí na kultivaci společenské debaty a zkvalitnění komunikace mezi jednotlivými aktéry. Zapojit se do tohoto snažení pro mě bylo cennou zkušeností a dobře investovaným časem.

Nejdůležitější byla konference Multiple Challenges for Europe, kde vystoupily velice zajímavé osobnosti a ze které jsem zpracovával výstup.

Být součástí týmu Institutu mě bavilo jak díky obsahu mé práce, tak i velmi pozitivní atmosféře a vstřícnosti mých „šéfek“. Proto bych stáž v analytické sekci doporučil každému, kdo se zajímá o politická, hospodářská či společenská témata, chce se o nich dozvědět více a rozvinout svůj psaný projev a další dovednosti.

Stáž: 1. 7. – 30. 9. 2016