V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Ak študuješ humanitný odbor musíš byť proaktívny, musíš networkovať. To bolo dôvodom prečo som sa ako študentka politológie prihlásila na stáž do Inštitútu pre politiku a spoločnosť.

Moje doterajšie skúsenosti v rámci odboru boli väčšinou formou participácie na rôznych projektoch, ale až stáž mi ukázala čo znamená pracovné nasadenie, zvládanie time managementu, alebo využitie svojich schopností, aj tých, o ktorých som nevedela. Venovala som sa administratívnej činnosti – aktualizovanie databázy kontaktov, rozposielanie pozvánok na rôzne podujatia, spracovávanie životopisov, preklady,  ale aj začiatky práce s webom.

Človek stážou formuje svoju osobnosť po všetkých stránkach, naučíte sa žiť v ďalšom meste, zlepšíte si formálnu komunikáciu, pretože vašou úlohou je privítať ľudí, ktorí do inštitútu prichádzajú a zároveň máte možnosť zúčastniť sa pripravovaných debát – Služobný zákon v praxi, alebo Business Breakfast s Kórejským veľvyslancom v ČR a poslankyňou Európskeho parlamentu. Debatovalo sa o školstve, jeho reformách a o úskaliach príprav na budúce povolanie, téma mi  pretoako študentke bola veľmi blízka. Tiež som mohla navštíviť podujatie Poľskej ambasády, ktoré bolo príjemným kultúrnym zážitkom, zakončenie pracovného dňa výstavou a koncertom padne vhod.

Okrem administratívnych skúsenosti si so sebou odnášam aj veľmi cennú  politologickú prax. Venovali sme sa téme pracovnej migrácie v ČR, ktorú som porovnávala v rámci EU, či  tzv. tretích zemí, ale aj samotnej V4. Cudzie mi už preto nie sú ani štatistické  údaje, ktoré som využívala pri príprave tabuliek či odborných článkov, ktoré som upravovala podľa požiadaviek jednotlivých recenzovaných časopisov, tým chcem povedať, že po osobnostnej stránke som trpezlivejšia a vďaka zamestnancom Inštitútu som aj na začiatku cesty detailistu, ktorý vo mne skutočne ani len nedriemal.

Ďakujem za skúsenosti.

Stáž: 1. 6. – 31. 7. 2017