V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Jako studentka posledního ročníku univerzity v oboru mezinárodní vztahy jsem chtěla absolvovat stáž, která by proměnila mé teoretické znalosti na praktické zkušenosti. O Institutu pro politiku a společnost jsem se dozvěděla přes webovou stránku naší fakulty a také od spolužáků, kteří stáž absolvovali a byli nadmíru spokojeni. Po úspěšném pohovoru jsem tedy byla připravena absolvovat dvouměsíční stáž, která se nakonec po vzájemné spokojenosti prodloužila na čtyři měsíce.

Už během prvních dnů jsem nabyla pozitivní úsudek, že tato stáž se liší od předešlých díky širokým kompetencím a větší míře odpovědnosti. Stáž v Institute tedy nepřináší jen administrativní agendu, s níž se studenti humanitních oborů často setkávají. Měla jsem možnost přímo komunikovat s ministerstvy a ambasádami, aktualizovat webovou stránku, překládat anotace a policy papere či jinak přispívat k chodu think-tanku. Za největší zkušenost považuji podílení se na organizaci mezinárodní konference Výzvy pro transatlantické partnerství. Ačkoliv jsem se zpočátku, kvůli nedostatku zkušeností, takové práce obávala, v konečném důsledku jsem se však díky ní nejvíce naučila. Stejně musím vyzvednout vstřícnost všech zaměstnanců think-tanku, kteří byli vždy ochotni nám poradit, pomoci a něco nového nás naučit.

Stáž hodnotím určitě pozitivně. Získala jsem díky ní množství zkušeností, kontaktů a poznala mnoho zajímavých lidí. Věřím, že zkušenosti, které jsem díky ní vstoupila, mi pomohou v dalším kariérním růstu.