V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Stáž v rámci Inštitútu pre politiku a spoločnosť by som odporúčala každému, kto hľadá príležitosť aktívnej a plnohodnotnej zaangažovanosti v prostredí politického think-tanku a chce si naštartovať kariéru v odbore medzinárodných vzťahov.
Počas 3-mesačnej stáže som mala možnosť získať cenné praktické skúsenosti a profesijne sa rozvíjať v rámci poznatkov českej či európskej politiky a nadobudnúť prehľad o celosvetovom sociálno-spoločenskom dianí. Čo sa týka pracovnej náplne, keďže som primárne pôsobila v projektovom tíme, medzi moje prioritné aktivity, patrili záležitosti týkajúce sa organizácie konferencií, diskusií, či pracovných raňajok. Písanie anotácií na rozmanité zahraničnopolitické, bezpečnostné či spoločenské témy, spolupodieľanie sa na policy paperi o francúzskych prezidentských voľbách a spracovávanie rešerší pre mňa predstavovali významnú možnosť v rámci progresu analytického a kritického myslenia. Prostredníctvom Inštitútu som takisto mala možnosť zúčastniť sa konferencie o budúcnosti Európy v Európskom parlamente v Štrasburgu.
Predovšetkým by som však chcela vyzdvihnúť veľmi príjemné pracovné prostredie a priateľský tím skvelých a inšpiratívnych ľudí, ktorého sa môžete stať súčasťou. Moja mentorka Kristína Majerčíková bola počas celej mojej stáže maximálne nápomocná a ústretová, pričom som sa mohla toho od nej veľmi veľa naučiť. Inštitút pre politiku a spoločnosť je teda dobrá voľba, čo sa týka rastu po odbornej ale rovnako aj osobnostnej stránke.