V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Ako študentka bakalárskeho ročníka v odbore medzinárodných vzťahov som sa rozhodla absolvovať stáž v Inštitúte pre politiku a spoločnosť v Prahe. Práca v tomto think-tanku bola skvelá skúsenosť, ktorá mi pomohla pochopiť, ako think-tank funguje a  získala som zručnosti na všetky strany. Pracovala som predovšetkým s pani riaditeľkou Šárkou Prát. Pracovať po jej boku bola skvelá príležitosť byť v centre diania a jej priateľská osobnosť bola len milá výhoda.

V Inštitúte som sa podieľala na usporadúvaní viacerých akcií, čo mi umožnilo rozšíriť svoje organizačné schopnosti. Naučila som sa pracovať s webom, s čím som predtým skúsenosti nemala. Taktiež je to vynikajúca skúsenosť pre všetkých, ktorí radi píšu. Písala som analýzu o migrácii Rusov, ktorá mi pomohla zdokonaliť sa v písaní, čo mi ako študentke, ktorá bude písať bakalársku prácu veľmi pomohlo. Zdokonalila som sa aj vo vyhľadávaní zdrojov.

Pokiaľ budete môcť, určite sa podieľajte nielen na prípravách, ale aj na aktívnej participácii na debatách, ktoré Vám môžu pomôcť získať nové kontakty. Ak budete mať možnosť, nevynechajte bussines raňajky. Keď tam pôjdete, pochopíte prečo.

Vzhľadom k tomu, že počas stáže sú v kancelárii aj anglicky hovoriaci študenti, je nutné rozprávať a písať v angličtine. Pokiaľ by ste to brali ako odradenie, práve naopak. Zlepšíte si angličtinu, v písanom aj hovorovom prejave. Pri prekladoch vám vždy pomôžu native speakri. Ja som túto možnosť oprášiť si každodennú aj odbornú angličtinu veľmi privítala.

Celý tím v Inštitúte, od stážistov po zamestnancov, je skvelý, nápomocný a vždy ústretový. Tak isto aj rečníci a hostia na debatách sú spravidla ľudia, ktorí nemajú problém porozprávať sa s vami.

Bola to skvelá skúsenosť, obzvlášť dnes, keď stáže a skúsenosti sú nevyhnuté v budúcom kariérnom smerovaní. Stáž v Inštitúte vám dá možnosť zapojiť sa do práce v každom smere, či už analytickom alebo projektovom tíme. Ďakujem, že som mohla byť súčasťou Inštitútu na dva krásne mesiace.

Stáž: 1.9. – 31.10.2017