V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Jako studentka druhého ročníku magisterského programu Politologie-Turkologie jsem se rozhodla získat trochu praxe ve studovaném oboru a najít si stáž. Z nabízených možností jsem si vybrala stáž v analytickém týmu Institutu pro politiku a společnost.

Hlavní náplní mé čtyřměsíční stáže byla analýza plnění předvolebních slibů politického hnutí ANO, se kterým Institut spolupracuje. Tato práce mě naučila zejména vyhledávat nejrůznější informace a orientovat se na stránkách jednotlivých českých politických institucí. Jelikož se v rámci studia zajímám o politiku Blízkého východu, zejména pak Turecka, bylo mým dalším velkým úkolem napsat odborný paper o dění kolem nezdařeného puče, který v Turecku proběhl v roce 2016. Tato práce pro mě byla zajímavá zejména z akademického hlediska.

Kromě těchto hlavních úkolů jsem se podílela na řadě dalších projektů, které Institut připravoval. Prováděla jsem monitoring předvolebních preferencí francouzských prezidentských voleb a domácích i světových událostí souvisejících s migrační krizí, pomáhala jsem s organizací debat „Kdo bude francouzským prezidentem?“ a „Muž, který porazil Facebook!“, ze které jsem psala i závěrečný report, a měla jsem možnost zúčastnit se pracovních snídaní s odborníky na téma migrace a sdílené ekonomiky, které Institut pořádal. Dále jsem také Institut pomáhala s překlady medailonků zahraniční hostů z angličtiny do češtiny, korekturou českých textů, aktualizací videí z pořádaných akcí na youtube a řadou dalších věcí.

Stáž mi určitě dala řadu zkušeností v oblasti, kterou studuji, jak akademických, tak praktických, a umožnila mi nahlédnout do každodenního fungování politického think-tanku, jako jednoho z míst, kde student politologie může uplatnit své teoretické znalosti do budoucna. Vedle příjemného prostředí, které v Institutu převládá, je velkou výhodou této stáže možnost velké časové flexibility, která umožňuje bez problémů absolvovat stáž bez zanedbávání studijních povinností na univerzitě.

Stáž: 1. 4. 2017 – 31. 7. 2017