V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Od 1.7. 2019 do 30.09.2019 jsem absolvovala stáž v Institutu pro politiku a společnost. Během celých tří měsíců jsem se podílela na přípravě a organizaci různých akcí. Nejčastěji to byly pracovní snídaně v rámci kterých jsem měla na starosti rozesílání pozvánek a zpracovávání guest listů. V době akcí moje práce spočívala v registrovaní příchozích účastníků, ve vytváření zápisů a jejich následným zpracováním do reportu. Kromě pracovní snídaně jsem se zúčastnila i veřejných debat zaměřených na množství zajímavých témat, z nichž jsem, podobně jako v případě pracovní snídaně, vypracovávala výstupy.

Během stáže jsem měla možnost napsat vlastní příspěvek na blog, anotaci na akci či připravit potřebné podklady a pomáhala jsem i s překladem textů, anotací a reportů z českého do anglického jazyka a opačně. V případě průběhu pracovního setkání v Institutu jsem zajišťovala přípravu konferenční místnosti, popřípadě občerstvení pro hosty.

Za vrchol stáže považuji mezinárodní konferenci Výzvy pro Evropu, jejíž letošní tématem byly Výzvy pro transatlantické partnerství. Byla jsem zodpovědná za zpracování registrací, komunikaci se zájemci o danou konferenci a jejich následné zařazení do seznamu účastníků. Během konference jsem měla na starosti registraci účastníků a jiné menší úkoly spojené s hladkým průběhem celé akce, jakož i vypracování výstupu z jednoho z panelů v českém a anglickém jazyce.

Stáž v Institutu pro politiku a společnost považuji za dobré rozhodnutí a čas, který jsem tam strávila byl cenným přínosem pro získaní nových zkušeností či znalostí, jakož i osobnostní a profesní rozvoj. Zlepšila jsem si své organizační dovednosti, komunikační schopnosti a používáním angličtiny a češtiny i úroveň jazyka. Rovněž podpořila mou kreativitu a dovednosti psaní a získala jsem i větší sebevědomí, ať už při přijímání rozhodnutí nebo při komunikaci s lidmi. Navíc jsem se díky této stáži dozvěděla více o svých silných a slabých stránkách. Motivovala mě k neustálému zlepšování se a vytvořila dobrou platformu pro budoucí zaměstnání.

Stáž v Institute pro politiku a společnost doporučuji všem, který se zajímají o aktuální dění na vnitrostátní a mezinárodní politické scéně a hledají prostor pro seberealizaci. Je to skvělá příležitost rozšířit své znalosti a zkušenosti, které mohou být využity v budoucím zaměstnání. Jde o práci, která poskytuje možnost poznat řadu zajímavých lidí, získat nové kontakty, rozšířit své obzory v profesionální oblasti a dozvědět se užitečné informace z oboru.