V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Jako studentka humanitního oboru, Středoevropských studií, jsem si nemohla vybrat lepší stáž, než právě v Institutu pro politiku a společnost. Mnoho mých kolegů na univerzitě nechápe, jak jsou v dnešní době praxe a relevantní pracovní zkušenosti pro studenty humanitních oborů důležité. Z toho důvodu jsem se na stáž v analytické týmu přihlásila.

Mým hlavním úkolem bylo vytvořit tzv. policy paper o kumulaci funkcí na základě analýzy kandidátních listin a jednotlivých kandidátů, kteří budou v říjnových volbách usilovat o poslanecký mandát. Jelikož se jednalo o celkem rozsáhlou analýzu, trvalo několik týdnů, než byl paper připravený k publikaci. To je právě jedna z věcí, která mě při mé práci překvapila. Nikdy bych neřekla, že za pár stránkami stojí několikatýdenní práce a úsilí. Mým dalším úkolem byl monitoring domácích i světových událostí, souvisejících s migrační krizí. Také jsem se podílela na analýze plnění předvolebních slibů politického hnutí ANO. Dále jsem měla za úkol překlady z angličtiny do češtiny, korektury českých odborných textů či vyhledávání dat a statistik souvisejících s migrací v ČR.

Jsem moc vděčná za možnost absolvovat stáž právě v Institutu pro politiku a společnost a můžu na základě mé zkušenosti tuto možnost doporučit všem studentům, kteří o ní uvažují. Díky stáži jsem získala náhled do fungování think-tankové organizace a mohla uplatnit mé teoretické vědomosti a znalosti v praxi. Dále bych chtěla vyzdvihnout zejména profesionální a přátelské pracovní prostředí a časovou flexibilitu dané stáže. Závěrem chci poděkovat Marcele Voženílkové a Šárce Prát za vedení, cenné rady a podněty. Bylo mi ctí být na pár týdnů součástí Vašeho týmu.