V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Během mé tříměsíční stáže jsem získala více zkušeností, než bych získala za semestr na mé univerzitě. Měla jsem mnoho příležitostí připravovat a následně poslouchat debaty na témata rezonující v dnešním světě. Stálí zaměstnanci mi byli velmi nápomocní při jakémkoliv úkolu, o to více se při zadávání dalších důležitějších úkolů zajímali o mou připravenost. Zároveň se vždy zajímali o to, zda mi zadané úkoly vyhovují. Měla možnost mluvit s mnoha českými diplomaty a velvyslanci.

Účastnila jsem se mnoha debat týkajících se tématu Evropské unie, díky čemuž jsem získala nadhled, který bych ve své zemi nezískala. Práce v Institutu s sebou přinesla také poznání české kultury a fungování české společnosti. Pochopila jsem, jaké mají Češi politické názory a priority, což mi pomohlo zasadit si do kontextu informace, které jsem sama vnímala.

Práce, kterou jsem v Institutu odváděla byla relevantní k tomu, co studuji a byla jsem tak schopná prozkoumat další možnost kariéry v této oblasti. Dříve jsem nad prací v think-tanku tolik nepřemýšlela, ale nyní o tom začínám uvažovat. Nejen že jsem editovala, ale sama jsem mohla publikovat vlastní práci, která byla jak přínosná, tak i zajímavá. A během toho všeho jsem se i seznámila s mnoha lidmi a vytvořila si nové přátele.