V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

V rámci předmětu Stáž v praxi na FSV UK mi bylo umožněno stát se stážistkou v Institutu pro politiku a společnost. Kvůli restrikcím proti šíření Covid-19 jsem se nemohla stáže účastnit přímo na místě, ale byl mi nabídnut home office. I přesto byla moje zkušenost skvělou možností naučit se praktickým dovednostem v oblasti práce s veřejností a politikou. Bylo skvělé poznat nové prostředí, které funguje zcela jinak, než jsem byla doposud zvyklá.

Během svého působení jsem vykonávala analytickou práci. Nejčastěji to byly překlady a aktualizace souborů. Zejména pak aktualizace prezentace představující Institut a jeho výsledky za roky jeho působení. Práce na dálku byla občas náročná, ale velice vstřícný tým IPPS mi vždy vyšel vstříc a snažil se mi pomoci s jakýmikoliv problémy, které v mé práci nastaly.

Stáž v Institutu pro politiku a společnost pro mě byla obrovským přínosem. Díky vedení kvalifikovanými nadřízenými mi bylo umožněno chybovat a poučit se ze svých chyb a učit se z práce ostatních. Zvláště bych takto chtěla poděkovat Patrícii Petríkové a Kristíně Majerčíkové, že mi byly tak dobrými vzory.