V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Absolvování stáže v Institutu bylo pro mě více než přínosné. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších think-tanků v České republice, který svými vazbami a širokým spektrem aktivit dokáže nabídnout skvělou zkušenost pro každého studenta nejen politologie či mezinárodních vztahů.

Co do samotných aktivit jsem se podílel zejména na PR marketingové tvorbě v rámci každoroční akce s názvem „Digitální Česko“. Cenné zkušenosti jsem dále získal taktéž z tvorby analytických textů, které jsem pod jménem Institutu mohl vydat a v neposlední řadě mi mou autorskou iniciativu umožnila taktéž možnost soupisu podcastu „War Zone“ moderovaného Janem Macháčkem. Všechny tyto aspekty spolu se skvělým kolektivem tvoří z Institutu skvělé místo pro každého zájemce o politické dění.