V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Samostatné vysokoškolské vzdelanie dnes už nestačí. Je potrebné sa neustále
vzdelávať a prejaviť iniciatívu. Ako študentka vysokej školy som dlho uvažovala kam na stáž.
Vzhľadom k tomu, že toto bola moja prvá skúsenosť, nemám ju s čím porovnať. O to viac
som rada, že som sa rozhodla pre stáž práve na Institute pro politiku a společnost.
Inštitút je pomerne malý a fungujú tu skvelé medziľudské vzťahy. Čo sa práce týka,
stážisti sa tu dostanú do kontaktu so všetkým, čo ich zaujíma. Nie je to len o písaní emailov
ako si mnoho ľudí myslí. Pracovala som s množstvom databáz, organizovali sme rôzne debaty
a business breakfast. Najzaujímavejšou debatou bola pre mňa Multiple Challenges for
Europe 2017, ktorá sa konala 25.09.2017. Zúčastnila som sa množstva ďalších debát, ktoré
som pomáhala vytvárať a neskôr som z nich robila aj zápisy. Vytvárala som databázu ľudí,
ktorých som neskôr pozývala na pripravované akcie. Mala som možnosť zúčastniť sa aj
súkromných akcií na rôznych veľvyslanectvách ako napríklad, Frederyk Chopin a česká
hudba na poľskom veľvyslanectve, Gwangju symphony orchestra prostredníctvom
Kórejskej ambasády alebo debaty Poslední slovo, ktorá sa konala pri príležitostí blížiacich
sa volieb. Mala som možnosť zúčastniť sa tiež debát ako: Tradice české měnové politiky,
Co kdyby (ne)byly hranice?, Bezpodmínečný základní přijem – konec práce, jak ji
známe?, Nobelovka a VŠE: Behaviorální ekonomie, Thaler a život v Česku, 100 let od
VŘSR – přežije kapitalismus další století?, Česká Ústava oslaví 25 let, Vícerychlostní
Evropa, eZdravotnictví a Čínské investice v České republice. Na týchto debatách som
mala možnosť stretnúť naozaj kapacity vo svojom odbore, s ktorými sa bežne stretnúť
nemôžem. Debaty boly veľmi poučné, nielenže som mala možnosť stretnúť odborníkov
v danom odbore, ale dozvedela som sa aj nové informácie. Business breakfast boly možno
o štipku lepšie aj vďaka tomu množstvu dobrého jedla, ktoré sme tam mali. V priebehu stáže
som mala možnosť zdokonaliť sa v písanej angličtine vďaka rôznym prekladom, čo bolo
naozaj super. Táto stáž pre mňa mala veľkú hodnotu a to predovšetkým z dôvodu, že mi
umožnila prístup do oblasti a situácií, do ktorých by som normálne nemala prístup. Dostala
som šancu pomôcť formovať debaty, ako som už spomínala, stretla som sa so zaujímavými
ľuďmi, mám lepšiu predstavu o prediskutovaných veciach a o tom ako taký think-tank
funguje. Veľké pozitívum pre mňa bolo písanie reportov, kde bolo potrebné zdôrazniť len to
najdôležitejšie.
Ešte by som chcela poďakovať dievčatám, ktoré inštitút vedú a sú veľkým prínosom
nielen pre inštitút ale aj samotných stážistov. Sú neustále ochotné a nápomocné čokoľvek
vysvetliť a pomôcť ak niečomu nerozumiete. Sú neustále milé a usmievavé, čiže každý deň
som sa na svoju stáž mohla tešiť aj vďaka ním.
Stáž na IPPS budem vrelo odporúčať každému, kto má o stáž záujem a nie len im.
Táto stáž bola časovo flexibilná a odniesla som si cenné skúsenosti. Už teraz sa teším na novú
skúsenosť so stážou , nech to mám s čím porovnať.