V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Od dne 4. 2. 2019 do dne 3. 5. 2019 jsem jako studentka oboru „Mezinárodní vztahy“ na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici prostřednictvím programu Erasmus + absolvovala odbornou stáž v Institutu pro politiku a společnost v Praze v České republice. Tuto stáž jsem absolvovala na pozici projektový asistent.

Během této stáže moje pracovní náplň spočívala ve vypomáhaní při organizaci a provádění různých debatách, diskusí či konferencí, které Institut organizoval. Na samotném začátku stáže se konala největší konference Institutu s názvem „Digitální Česko,“ na které jsem potkala spoustu zajímavých lidí z oblastí politiky či digitalizace. Výsledkem této konference byly i reporty, které jsem z jednotlivých panelů psala. Podobné reporty jsem také psala z různých debat, přednášek a rovněž pracovních snídaní, které Institut organizoval. Na takovýchto akcích jsem také měla možnost se setkat různými odborníky, řečníky, politiky a v neposlední řadě i ministry nebo europoslanci. Přineslo mi to několik zkušeností, které se mi v životě, a zejména v souvislosti s mým oborem, určitě hodí. Naučila jsem se například jak správně vystupovat, jak se v okruhu vysoce postavených lidí chovat a v neposlední řadě také vím, jak takové mezinárodní konference či veřejné diskuse probíhají. Kromě toho jsem se také dozvěděla množství zajímavých poznatků a informací z dění v dnešním světě či politice. Pokud bych si měla vybrat tři témata, která mě nejvíce zaujala, tak to byl jednoznačně panel o inteligentní dopravě na konferenci, pracovní snídaně s ministrem životního prostředí a debata o stažení amerických vojsk ze Sýrie.

V rámci mé stáže jsem měla také jistou možnost flexibility, kterou rovněž oceňuji. Mohla jsem si sama naplánovat hodiny a rozvrhnout čas, který budu trávit v práci. Vyhověno mi bylo i v případě týdenní pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, kdy jsem musela zůstat doma na Slovensku.

Pokud jde o nějaké negativa, vzhledem k oblasti mého studia, tedy mezinárodní vztahy, jsem čekala možná větší propojení na zahraniční politiku a diplomacii. Moje pracovní náplň a celková orientace Institutu byla a je však spíše zaměřena na domácí, tedy českou politiku. Pro mě jako Slovenku to v podstatě bylo něco nového, protože jsem se do té doby v mých osobních i školních průzkumech věnovala pouze domácí (v mém případě slovenské) a zahraniční politice v oblasti Evropské unie a NATO. Díky této stáži jsem se tak naučila i některé podstatné rozdíly mezi fungováním českého a politického systému a také rozdíly mezi samotnými zeměmi v oblasti digitalizace či národních strategií pro umělou inteligenci. A přestože Česká a Slovenská republika byly kdysi jedním státem, rozdíly a jejich postavení na zahraniční scéně jsou rozdílné.

Pokud bych to měla nějak zobecnit, tato stáž mi do života dala cenné zkušenosti, poznatky, informace a kontakty, které v mé osobní i profesní budoucnosti určitě budu moci zužitkovat. Na druhé straně, jak jsem již řekla, očekávala jsem možná širší zaměření na zahraniční politiku a mezinárodní scénu. Pravdou však je, že i k tématům zahraničí jsme spolu s Institutem uspořádali množství debat, které rozšířily mé obzory a pomohly mi pochopit mnohé souvislosti. Celkově tak mé působení v rámci stáže pro Institut pro politiku a společnost hodnotím pozitivně.