V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Jsem vděčná Institutu pro politiku a společnost za příležitost absolovat stáž v tomto think-tanku.

Jako absolventku oboru mezinárodních vztahů a politologie musím konstatovat, že to byla skvělá šance na procvičování svých znalostí a dovedností. Zúčastnil jsem se dvou pracovních snídaní: Integrace eurozóny a dvourychlostní Evropy, pracovní snídaně s ministryní financí Alenou Schillerovou. Během mé stáže jsem například zpracovala report z této akce a zároveň procvičovala svou angličtinu překladem dokumentů. Nejvíce si ale cením příležitosti psát Policy papers pro Institut.

Jsem ráda, že jsem si mohla vybrat téma, které mě opravdu zajímá. V tomto směru velice oceňuji pomoc Terezy Chmelíkové, zkušené analytičky Institutu, která mi v naší společné práci často radila a dával konstruktivní kritiku a komentáře.

Pro studenty, kteří plánují absolvovat stáž v Institutu, je velmi důležité zmínit, že během stáže nebudou dělat kávu. 🙂