V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Na stáž v Institutu pro politiku a společnost jsem narazila při studiu na vysoké škole. Mým cílem bylo najít stáž, ve které budu moci uplatnit své teoretické znalosti ze školy, následně je užít v praxi a získat tak nové zkušenosti. Tato moje očekávání stáž v Institutu více než splnila.

Stáž jsem plnila v první polovině roku 2021. Bohužel se jednalo o období koronavirové krize, kdy nebylo možné fyzicky se setkávat v kancelářích. O to více jsem lidem v Institutu vděčná, že mi umožnili plnit celou stáž plnohodnotně z domova na homeoffice. Práci jsem si mohla rozvrhnout podle svých časových možností a každý z členů týmu mi při kterémkoliv problému vyšel maximálně vstříc.

V rámci stáže jsem dostala možnost proniknout hned do několika oblastí působení Institutu. Pracovala jsem na rešerších a zpracovávání podkladů s nimi spojenými, v rámci projektového týmu jsem se podílela na organizačních přípravách online debat a svou činností jsem mohla přispět i k vypracování materiálů pro projekt Digitální Česko. Dále mi byla umožněna i vlastní publikační činnost pod hlavičkou Institutu o tématech, které mě zajímají a věnuji se jim v rámci studia mezinárodních vztahů. V neposlední řadě jsem si zdokonalila svou jazykovou výbavu díky četným překladům.

Stáž pro mě byla velice přínosná. Umožnila mi rozšířit nejen své teoretické obzory, ale i získat praktické zkušenosti a setkat se blíže s českým a evropským politickým prostředím. Všem členům Institutu za tyto možnosti, nabyté zkušenosti a vřelou spolupráci velmi děkuji.