V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

V súčasnosti nie je rozhodujúce absolvovanie štúdia na vysokej škole a získanie titulu, ale významnú rolu hrá získavanie príslušnej praxe a skúseností. Tento fakt bol pre mňa motiváciou, kvôli ktorej som sa rozhodla prihlásiť na stáž. Institut pro politiku a společnost ako think- tank, ktorý sa zaoberá medzi inými politickými a ekonomickými otázkami a otázkami zahraničnej politiky, mi poskytol jedinečnú príležitosť ako získať skúsenosti a prehľad v rámci týchto oblastí, ktoré sú súčasťou môjho štúdia na vysokej škole.

Moja práca v Inštitúte bola rozmanitá, ale v každom smere prínosná. Pre mňa najprínosnejšími úlohami boli preklady rôznych aj odborných textov do anglického jazyka, čo mi značne pomohlo v písomnom anglickom prejave a obohatilo moju slovnú zásobu. Na druhej strane najzaujímavejšou a najkreatívnejšou bola práca v rámci webovej stránky Canva, kde som vytvárala rôzne grafické podklady a plagáty.

jan_seminar-v-ps-3-11-2016

Institut pro politiku a společnost mi umožnil stretnúť rôzne osobnosti a zúčastniť sa rôznych udalostí, čo by v každodennom živote nebolo možné. Počas mojej štvormesačnej stáže som mala možnosť zúčastniť sa mnohých debát a taktiež business breakfastu s pani ministerkou Šlechtovou ako aj s pánom veľvyslancom Weissom. Najvýznamnejšou udalosťou počas mojej stáže bola konferencia Digitální Česko, na ktorej organizácii som sa taktiež podieľala.

Chcela by som preto poďakovať mojim ochotným a priateľským nadriadeným, že mi poskytli túto možnosť byť súčasťou ich tímu a umožnili nahliadnuť do každodennej činnosti think- tanku. Túto stáž môžem jednoznačne len odporučiť všetkým študentom, ktorí chcú byť aktívni a majú záujem na sebe pracovať.