V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Můj čas strávený v Institutu byl neocenitelnou a obohacující zkušeností. Nejen že jsem prohloubila své znalosti týkající se evropské politiky, transatlantického obchodu a partnerství mezi EU a USA, ale také se zdokonalila v psaní a procvičila si kritické myšlení. Moje povinnosti zahrnovaly vše od korektury a editace až po psaní projevů a pomoc s koordinací online rozhovorů u kulatého stolu týkajícího se mnoha témat, jako je digitalizace, umělá inteligence, lidská práva, vnitřní regulace EU a suverenita.

Vzhledem k současným okolnostem jsem stáž vykonávala distančně, ani to nicméně nijak nesnížilo hodnotu této zkušenosti. Komunikace s týmem byla fenomenální a nijak mě neomezovala při výkonu mých povinností. Pokud uvažujete o stáži v Institutu, nemohu než ji jednoznačně doporučit. Nejednalo se o „typickou“ stáž, ale o praktickou zkušenost, kdy i výkonná ředitelka Dr. Šárka Prát ocenila zpětnou vazbu a podněty a sama pěstovala „smysl pro spolupráci“, který se šířil celým týmem až k stážistům. Jsem vděčná za tuto zkušenost a velmi se těším na uplatnění získaných dovedností v oboru ve své budoucí kariéře.